top of page
  • Jana Kyriakou

Jak pozitivně stárnout? A co to vlastně znamená?

Aktualizováno: 27. 5.

Ohlédnu-li se za svým životem, jsem hrdá na to, že z mých dětí jsou dobří lidé.


V osmdesáti letech považuji trenérství české reprezentace v tenise a mnoho dalších mezinárodních sportovních trofejí za velký životní úspěch. 


Má profesní kariéra mě dostala až do české síně slávy a i v devadesáti letech mám velkou základnu sledujících na sociálních médiích. 


(respondenti a respondentky průzkumu k tématu pozitivního stárnutí v České republice, který uskutečnila Jana Kyriakou ze SEMwell v březnu 2024)


Co vlastně pozitivní stárnutí znamená? Termín “longevity” je společensky možná již více známý a dá se zjednodušeně přeložit jako dlouhověkost spojená s kvalitou života a zdravím.  

Termín “pozitivní stárnutí” s longevity souvisí, jen se nezaměřuje tolik na délku života a vychází hlavně z pozitivní psychologie. Vědci se sice neschodují na jedné definici, ale existuje již mnoho studií, které badatelské snahy vysvětlit tento termín shrnují zhruba takto: 

Pozitivní stárnutí je vícerozměrný koncept, který se skládá z objektivních a subjektivních měřítek zahrnujících fyzické zdraví a kondici, zdravou mysl a schopnost prožívání pozitivních emocí (např. radost, úspěch, vděčnost, naděje) [Fernández-Ballesteros, 2011, Positive ageing: Objective, subjective, and combined outcomes]


Na to, co si pod pozitivním stárnutím lidé představují, jsme se zeptali přímo stárnoucí populace v rámci průzkumu evropského projektu Ageing Well. A to rovnou v pěti zemích Evropské Unie: na Kypru, v Řecku, ve Francii, ve Španělsku, ve Švýcarsku a v Čechách. Co si o pozitivním stárnutí myslí češi a češky?


Příklady pozitivního stárnutí 

V České republice se průzkumu ve formě fokusních skupin zúčastnilo celkem 11 lidí ve věku od 54 do 90 let. Zde jsou příklady dobrého/pozitivního stárnutí podle většiny respondentů*ek: zůstat fyzicky aktivní, pozitivně myslet, udržovat dobré vztahy s rodinou a přáteli, sledovat zprávy ze světa, chodit ke kadeřnici, věnovat se koníčkům. Respondentky také radí přerušit vztahy, které člověku neprospívají. Se stářím samozřejmě přichází i výzvy jako jsou nemoci nebo ztráty blízkých a tak není třeba si přidávat do života negativa ve formě toxických vztahů. 


Pracovat nebo nepracovat?

Některé respondentky průzkumu doporučují udržet si práci třeba na částečný úvazek, pokud je to možné. Nejstarší respondentka i ve věku 90 let stále pracuje dvakrát týdně jako fyzioterapeutka vrcholového sportovního týmu. Ale někdo si zase naopak chválí to, že nemusí chodit klasicky do práce a má moc nad svým časem, který věnuje rodině, známým, koníčkům, výletům a odpočinku. 


Pohyb

Důležitost fyzické aktivity se opakuje v odpovědích všech dotázaných. Vnímají ji důležitou nejen pro zachování fyzické kondice, ale i pro podporu emočního zdraví a právě toho pozitivního pohledu na život. I když stárnutí přináší nemoci, bolesti a další výzvy, fyzickou i mentální kondici lze stále trénovat a udržovat třeba v upraveném režimu. Velmi dobrým příkladem je pražská skupina žen ve věku 54-83 let, která se pravidelně jednou týdně setkává v tělocvičně. Zkušená a empatická lektorka Daniela ženy provádí protahováním, posilováním a cviky na rovnováhu. Atmosféra je velmi pozitivní, podkreslena příjemnou hudbou. Každá cvičenka provádí cviky pomalu s ohledem na svou momentální kapacitu, ale všichni se i trochu zapotí. A vyplavené endorfiny na závěr lekce přínáší úsměvy na tvář! 


Socializace

Cvičenky ze zmíněné pražské skupiny se neschází jen proto, aby dopřály tělu a mysli zdravé rozproudění energie. Samotné pravidelné setkávání má také nesmírně blahodárné účinky na duševní pohodu. Někdy si ženy po cvičení zajdou na limonádu či víno a probírají kulturu, práci, zahradničení, rodinu, slaví Velikonoce či Vánoce.Podpůrné sítě a systémy

K tomu, aby mohli stárnoucí občané třeba chodit pravidelně cvičit či se věnovat jiným zájmovým činnostem je zapotřebí kromě individuální motivace i podpora okolí. Ne každý má možnost kvalitní městské dopravy, infrastruktury, nabídky aktivit pro seniory v okolí nebo finanční zdroje. Dotazovaní v průzkumu sdíleli, že jedinou podporu státního systému vnímají v kvalitní a dostupné lékařské péči. Kromě pobírání důchodu další finanční, emoční a společenskou podporu jim státní systém neposkytuje nebo o ní nevědí. Spoléhají se tedy na svou rodinu, sousedy a další známé. 


Digitální technologie a stárnutí

V době technologického rozvoje dotazovaní také vnímají důležitost digitálních dovedností. Technologie jim umožňují například být více a jednoduše v kontaktu s blízkými a přáteli, využívají elektronické předpisy léků či internetové bankovnictví. Google jim také pomůže vyhledat informace a zprávy. Naučit se zacházet s těmito nástroji jim většinou pomáhá rodina; bohužel ani v této oblasti podporu od státu opět nemají.


I velké mezinárodní studie nám ukazují, že pozitivní stárnutí je kombinace právě individuálních a systémových snah a aspektů. Konsorcium projektu Ageing Well zkoumalo i systémové podpůrné kanály a iniciativy ve všech 5 evropských zemích. Iniciativy existují - některé jsou státní, některé skrze neziskové organizace. Je jich však stále relativně málo, některé rozcestníky informací jsou nepřehledné a často o nich stárnoucí populace ani neví. Jedním z cílů projektu je právě i osvěta a také tvorba metodik a doporučení, která by lidem byla zdarma a jednoduše k dispozici. 


Kromě podpory přímo stárnoucí populace se projekt věnuje také potřebám a podpoře pečujících o stárnoucí osoby. I tam jsme zjistili nedostatek zdrojů. O podpoře pečujících chystáme další článek.


A co si o pozitivním stárnutí myslí starší lidé na Kypru, v Řecku, Španělsku, Francii a Švýcarsku? Dozvíte se také v dalším článku.


Aby Vám žádné informace o projektu Ageing Well i dalších činnostech organizace SEMwell neutekly, můžete se přihlásit k odběru emailového newsletteru -> sjedete až na spodní část této stránky a vyplníte své kontaktní údaje. Nebo sledujte naše sociální média:


Sledujte projekt Ageing Well na sociálních sítích (v angličtině):


Sledujte organizaci SEMwell. Přinášíme metodiky, tipy a kurzy na podporu wellbeingu (duševní a životní pohody) pro všechny generace:

 
Autorka článku: Jana Kyriakou

Projekt Ageing Well je financován grantem Erasmus+

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page