top of page

WELLBEING VE ŠKOLÁCH
A ŠKOLKÁCH

Naší expertízou je oblast well-beingu, duševní pohody a zdraví, a mindfulness, všímavost nebo bdělost.

 

Učitelé a učitelky hrají klíčovou roli v wellbeingu a akademickém úspěchu našich dětí. Jejich mise spočívá v podpoře, osobním a profesním růstu. Pomáháme jim v péči o zdraví, prevenci vyhoření a dalším vzdělávání v oblasti wellbeingu. Mindfulness praxe má pro děti pozitivní účinky, zlepšuje sociální dovednosti, snižuje stres a zvyšuje duševní odolnost.

Workshopy a kurzy pro vyučující (MŠ, ZŠ, SŠ")

AUM04753.jpg

 SEZNÁMENÍ
S MINDFULNESS PRO OSOBNÍ ŽIVOT
I PEDAGOGICKOU PRAXI

Délka: 2h

Úvodní workshop pro lektory*ky a pedagogy*žky zaměřený na všímavost v běžném životě a při vyučování dětí a mládeže.

SW WSpoto Hobbik bez bedny.png

UČÍM VŠÍMAVĚ - mindfulness
v pedagogické praxi

Délka: 8h

Mindfulness ve třídě a budování základních dovedností
sebeuvědomění pro rozvoj sociálních a emočních kompetencí dětí.

AUM04765.jpg

KURZ MBSR:
Snižování stresu prostřednictvím mindfulness
Online

Délka: 25h

Osmitýdenní trénink MBSR je nejznámější, nejvíce rozšířený a vědecky probádaný program rozvíjení životní spokojenosti, vnitřního klidu a rovnováhy prostřednictvím mindfulness.

Workshopy pro děti a mládež

Copy of Mindfulness GENIUS School (15).jpg

HRAJEME MINDFULNESS
VE ŠKOLE/ŠKOLCE

Délka: 3x45 min

Kurz o třech lekcích prakticky ukazuje, jak mohou všímaví učitelé a učitelky pracovat s mindfulness ve třídě a rozvíjet sebeuvědomění dětí; vyučující se nejprve doporučuje projít osmitýdenním kurzem MBSR.

Frame 7_edited.jpg

POZNEJ SVOJE EMOCE, AŤ Z NICH NEJSOU NEMOCE

Délka: 90 - 120 min

Workshop pro mládež nabízí vhled do emocí a stresu, zahrnuje tipy a aktivity z mindfulness pro regulaci emocí a podporu duševní pohody. Účastníci se naučí co se děje při stresu, jak regulovat náročné emoce a podpořit radost a klid.

Frame 20.png

JÓGA VE ŠKOLE/ŠKOLCE

Délka: 30 - 90 min

Workshop jógy nebo pravidelné lekce ve škole podporují zdravý fyzický a psychický vývoj dětí a dospívajících. Děti se hravou formou naučí vnímat své tělo, zdravě se protahovat, relaxovat, zklidnit svou mysl a podpořit imunitu a zdraví.

bottom of page