top of page
  • jananetikova

STORYTELLING A DIVERSITY MANAGEMENT

Aktualizováno: 1. 4. 2023

Představujeme nový Erasmus+ projekt

Délka projektu: 1.10.2022–30.9.2024PARTNEŘI PROJEKTU:

BRCCI (Bulharsko)

Mindshift Talent Agency (Portugalsko)

Neophytos Charalambous_Institute of Developement (Kypr)

Exeo Lab Srl (Itálie)

Future In Perspective (Irsko)

SEMwell a Motion Digital s.r.o.(Česká republika)

Gospodarska Zbornica Slovenije (Slovinsko)

Storybag (Holandsko)


CÍLOVÁ SKUPINA

Odbornice*íci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy/lektorky*ři (VET providers)

HR

Majitelé malých a středních podniků


O PROJEKTU

Diversity management je v dnešní Evropě, která je stále více rozmanitější, neodmyslitelnou součástí strategie řízení lidských zdrojů. Pracovní síla je diverzifikovaná (nejen národnostně, věkově či genderově) a podniky musí být s touto skutečností v souladu, neboť vytváření různorodých týmů a respektování této osobní i kulturní diverzity bude brzy normou, která povede k úspěchu. I proto Evropská unie klade stále větší důraz na podporu rozmanitosti na pracovišti prostřednictvím různých iniciativ a projektů, jako je například Think Global, Act Local (TGAL).


Projekt Think Global, Act Local se snaží podpořit kulturní změny ve firmách prostřednictvím storytellingu, který umožňuje inspirovat manažery*ky a zaměstnance*kyně ke změnám, sdílení hodnot a předávání nejen znalostí, ale i zkušeností a moudrosti. Vyprávění příběhů může být nápomocné, když vedoucí pracovníci*ce chtějí sdělit hodnoty společnosti. Interně je vyprávění příběhů tím, co motivuje a zapojuje zaměstnance*kyně a pomáhá jim přijmout hodnoty společnosti.


Odborníci*e v oblasti odborného vzdělávání a přípravy mohou hrát důležitou roli při realizaci a zavádění inkluzivních postupů ve společnostech. Prostřednictvím projektu budeme proto rozvíjet dovednosti a kompetence těchto odborníků*ic, aby mohli využívat techniky storytellingu ke zkoumání řízení diverzity a kulturních změn v malých a středních podnicích.


CÍLE PROJEKTU

V reakci na potřebu rozšířit nabídku odborného vzdělávání a přípravy tak, aby odpovídala vznikajícím potřebám trhu práce na stále rozmanitějších pracovištích a aby evropské společnosti vnímaly téma diverzity jako příležitost, jsou našimi hlavními cíli v rámci projektu:

​1) Podpořit zaměstnavatele*ky, aby se aktivně zabývali diverzitou a inkluzí ve svých podnicích a vypracovali strategie řízení rozmanitosti.

​2) Využít techniky a přístupy storytellingu k zapojení zaměstnanců*kyň do problematiky diverzity a poskytnout jim prostor, ve kterém by se cítili začleněni a oceňováni.

​3) Zapojit odborníky*ce z oblasti odborného vzdělávání a přípravy do zvyšování kvalifikace, aby mohli využívat celý soubor vytvořených výsledků TGAL a získali jistotu při práci a výuce s využitím storytellingu.

4) Přispět k tomu, aby se evropská pracoviště stala inkluzivní z hlediska rozmanitosti.


KONKRÉTNÍ VÝSTUPY

1. Školení pro cílovou skupinu se zaměřením na témata diverzity a inkluze na pracovišti.


2. Soubor nástrojů práce se storytellingem v oblasti řízení diverzity a inkluze na pracovišti.


3. Partnerství s místní společností za účelem testování a pilotování vzdělávacích zdrojů.


4. Webová platforma s volně dostupnými vzdělávacími TGAL materiály.
UŽITÍ GENDEROVĚ CITLIVÉ ČEŠTINY

Užitím genderově korektního jazyka chceme přispět k vytvoření školení pro všechny lektory*ky a zaměstnance*kyně, ve kterém mohou společně bezpečně objevovat téma diverzity a inkluze.

V SEMwell a Motion Digital tuto snahu o aktivní zahrnutí všech osob považuje za nutnost, za vyjádření respektu všem osobám identifikujícím se s jiným pohlavím, než je tradiční rozdělení na mužské a ženské. Užíváním genderově korektního jazyka proto chceme vyjádřit a uznat reálný podíl žen či osob s jiným genderem na chodu společnosti bez toho, abychom zároveň snižovali význam mužů, zmenšovali respekt vůči nim nebo je dokonce na oplátku chtěli nyní z jazyka vystrnadit.


Praktické užití genderově korektního jazyka, které jsme pro projekt (a naší komunikaci v SEMwell a Motion Digital) vybrali, vychází z Jazykového doporučení pro český jazyk od lingvistky Mgr. Jany Valdrové, Ph.D., a doporučení od organizace Prague Pride.


V psaném projevu používáme hvězdičku*, čímž dáváme najevo respekt ke skupinám, které jsou z důvodu používání generického maskulina v českém jazyce prakticky neviditelné. V základu jde tedy především o ženy a dále o osoby dalšího odlišného genderu a pohlaví. Většina z nás se již jistě setkala s používáním lomítka v případě slov o stejném základu, která se liší rodem. Na rozdíl od lomítka, které znamená „nebo“, ale hvězdička zahrnuje celé spektrum genderové rozmanitosti, a tedy vyplňuje celý prostor mezi mužským a ženským rodem v jazyce.


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentit


bottom of page