top of page
  • jananetikova

SAFE SPACE 4 YOUTH

Aktualizováno: 1. 4. 2023

Představujeme nový Erasmus+ projekt


Délka projektu: 1.10.2022–30.9.2024


PARTNEŘI PROJEKTU:

Future In Perspective (Irsko)

SEMwell a Motion Digital s.r.o.(Česká republika)

Backslash (Španělsko)


CÍLOVÁ SKUPINA

Pracovnice*íci s mládeží (bez věkového omezení)

Mládež (12–25 let)


Prostřednictvím projektu SafeSpace4Youth navazujeme spolupráci přímo s pracovníky*cemi s mládeží a odborníky*cemi a mladými lidmi v jejich komunitách, abychom jim umožnili stát se místními ambasadory*kami v oblasti prosazování pozitivního duševního zdraví, podpory preventivních opatření a včasné intervence. Vycházíme z faktu, že 75 % všech duševních onemocnění se objevuje ve věku 15 až 25 let. Podle zprávy UNICEF Stav dětí ve světě 2021, každý den přijdou v Evropě o život tři dospívající lidé kvůli duševním potížím. Devět milionů dospívajících v Evropě (ve věku 10–19 let) žije s duševním onemocněními, přičemž více než polovina všech případů připadá na úzkosti a deprese. Výzkumy ukazují, že pokud se u mladých lidí začnou projevovat první příznaky problémů s duševním zdravím, je včasná intervence klíčová pro prevenci těchto obtíží. Stav duševního zdraví ovlivňuje nejen celkový pocit životní (ne)pohody, zároveň hraje důležitou roli v oblasti zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti mladých lidí, a to nejen na trhu práce. Ne vždy však mají pracovníci*ce s mládeží a mladí lidé přístup ke službám a zdrojům, které tak nutně potřebují.


CÍLE PROJEKTU

KONKRÉTNÍ VÝSTUPY


Školení pro odborníky*ce v oblasti mládeže

Toto školení pracuje s koučovacím modelem zaměřeným na podporu pozitivního duševního zdraví, které budou pracovnice*íci schopni uplatnit v jejich prostředí a místní komunitě.


Peer Leadership program pro mládež

Program se skládá ze 4 modulů, které podpoří mladé lidi v rozvoji znalostí, dovedností a postojů, které potřebují k tomu, aby se stali ambasadory*kami pozitivního duševního zdraví mezi svými vrstevníky*cemi. V rámci tohoto programu je zřízen speciální fond, který bude použit na vytvoření TikTok kampaně propagující projekt SS4Y a program Peer Leadership.


Webová vzdělávací platforma zdarma

Web obsahující vytvořená školení a vzdělávací materiály z oblasti pozitivního duševního zdraví zaměřených na podporu mladých lidí. Součástí je také knihovna příběhů, které budou sloužit jako inspirace a motivace pro mladé lidi, kteří v současné době zažívají problémy s duševním zdravím.UŽITÍ GENDEROVĚ CITLIVÉ ČEŠTINY


Užitím genderově korektního jazyka chceme přispět k vytvoření školení pro pracovnice*íky s mládeží, ve kterém mohou školitelky*é i mladí lidé bezpečně objevovat téma duševního zdraví bez sociálních nebo biologických omezení a tabu.


V SEMwell a Motion Digital tuto snahu o aktivní zahrnutí všech osob považuje za nutnost, za vyjádření respektu všem osobám identifikujícím se s jiným pohlavím, než je tradiční rozdělení na mužské a ženské. Užíváním genderově korektního jazyka proto chceme vyjádřit a uznat reálný podíl žen či osob s jiným genderem na chodu společnosti bez toho, abychom zároveň snižovali význam mužů, zmenšovali respekt vůči nim nebo je dokonce na oplátku chtěli nyní z jazyka vystrnadit.


Praktické užití genderově korektního jazyka, které jsme pro projekt (a naší komunikaci v SEMwell a Motion Digital) vybrali, vychází z Jazykového doporučení pro český jazyk od lingvistky Mgr. Jany Valdrové, Ph.D., a doporučení od organizace Prague Pride.


V psaném projevu používáme hvězdičku, čímž dáváme najevo respekt ke skupinám, které jsou z důvodu používání generického maskulina v českém jazyce prakticky neviditelné. V základu jde tedy především o ženy a dále o osoby dalšího odlišného genderu a pohlaví. Většina z nás se již jistě setkala s používáním lomítka v případě slov o stejném základu, která se liší rodem. Na rozdíl od lomítka, které znamená „nebo“, ale hvězdička zahrnuje celé spektrum genderové rozmanitosti, a tedy vyplňuje celý prostor mezi mužským a ženským rodem v jazyce.


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page