top of page
  • Jana Kyriakou

Projekt XR Women

Aktualizováno: 1. 4. 2023Podpora postavení žen-uprchlic prostřednictvím výuky jazyků s podporou XR nástrojů

Zkratka projektu: XRWomen


Doba trvání: 1. 1. 2023–31. 12. 2024


Partneři:

Centrum pro rozvoj výzkumu a vývoje ve vzdělávacích technologiích (Kypr)

Egejská univerzita (Řecko)

Univerzita v Lodži (Polsko)

SEMwell a Motion Digital s.r.o.


Shrnutí

Rostoucí počet migrantů a uprchlíků přicházejících do Evropy klade nové nároky na evropské vzdělávací systémy. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) odhadl, že na celém světě bylo násilně vysídleno přes 70 milionů lidí. Hlavní oblastí, která může být problematická z hlediska občanské angažovanosti a participace uprchlíků, je vzdělávání. Kvalitní vzdělání není pro postižené snadno dostupné. V mnoha zemích EU je jazykové vzdělávání omezené a obecně navrženo tak, aby uprchlíkům umožnilo dosáhnout pouze základní úrovně jazykových znalostí. Z toho důvodu jsou zapotřebí vhodnější výukové materiály a metody. Učebnice a lekce by měly být postaveny na praktických každodenních potřebách uprchlíků, aby poskytovaly okamžitou a užitečnou pomoc. Například jazykové lekce by měly poskytovat základní slovní zásobu pokrývající otázky, jako je azylové řízení, lékařské potřeby, hledání zaměstnání atd. Důležitost vzdělání závisí na uznání kvalifikace uprchlíků a překonávání jazykových bariér, zvyšuje potenciál uprchlíků přispět k sociálně-ekonomickému pokroku přijímající země a vyhnout se tak marginalizaci.


Hlavní cíl projektu

XRWomen se zaměřuje na jazykové vzdělávání žen-uprchlic s omezenými příležitostmi, jako jsou ženy s nízkou kvalifikací, stejně jako ženy, které čelí diskriminaci v profesionální a vzdělávací sféře na základě jejich věku, sexuální orientace, schopností, dovedností, vzdělání, profesního zázemí, rodinného zázemí atd. Skrze zlepšení jazykové vybavenosti žen-uprchlic prostřednictvím inovativních digitálních nástrojů jazykové výuky se předpokládá jejich snadnější začlenění do společnosti.


Jednotlivé cíle


1. Podporovat jazykové vzdělávání pomocí nástrojů XR (rozšířené reality) pro inkluzi, občanskou angažovanost a participaci a podporovat vzdělavatele dospělých/učitele jazyků při zlepšování jejich vyučovacích postupů.


2. Vytvořit cesty ke zvyšování kvalifikace a zlepšit dostupnost vzdělávání pro ženy-uprchlice a ženy s omezenými příležitostmi.


3. Posílit postavení uprchlíků a žen s omezenými příležitostmi prostřednictvím vzdělávání a používání inovativních digitálních nástrojů jazykové výuky.


Cílové skupiny


1. Ženy-uprchlice s omezenými příležitostmi: hlavní cílovou skupinou jsou uprchlice, které se stěhují do cizí země a neznají jazyk země, ve které hodlají studovat a žít.

2. Učitelé, instruktoři, výzkumní pracovníci, vedoucí škol, pracovníci ve vzdělávání dospělých, kteří již pracují ve veřejných nebo soukromých jazykových školách nebo centrech nabízejících jazykové kurzy pro konkrétní cílovou skupinu studentů.


3. Osoby s rozhodovací pravomocí/tvůrci politik/nevládní organizace a úředníci z příslušných ministerstev a úřadů.


Očekávané výstupy

Inovativní a praktický soubor nástrojů na podporu používání XR ve výuce a výuce jazyků pro specifické účely, v konkrétním případě k posílení postavení žen-uprchlic s omezenými příležitostmi ke zlepšení jejich jazykových dovedností a komunikace v jejich každodenním životě.


Inovativní kvalitní pedagogický materiál (školicí balíček), který prostřednictvím 4 interaktivních výukových modulů podpoří jazykové vzdělávání v konkrétních komunikačních situacích.


Interaktivní e-learningová platforma dostupná všem zájemcům bezplatně.Chcete-li se o projektu dozvědět více, nebo se zapojit, kontaktujte Veroniku Veselou: veronika.vesela@motiondigital.eu.


Tento projekt je spolufinancovaný z fondů Erasmus +. Číslo projektu: KA220-ADU-D40A8F950 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page