top of page
  • Jana Kyriakou

Projekt BENEFIT

Aktualizováno: 4. 4. 2023

Rozvoj odolnosti a všímavosti mládeže


Doba trvání: 1.12. 2022 - 30.11. 2024


Partneři:


Sdružení na podporu mládeže Parchim/Lübz (Německo)

Centrum pro rozvoj výzkumu a vývoje ve vzdělávacích technologiích CARDET (Kypr)

Future in Perspective (Irsko)

Neophytos Charalambous_Institute of Developement (Kypr)

SEMwell a Motion Digital (Česká republika)

Mindshift Talent Agency (Portugalsko)


Cílová skupina:


Mládež (16–30 let)

Pracovnice*íci s mládeží (bez věkového omezení)


O projektu:


Jak ukázala zpráva Eurofoundu “Život, práce a Covid-19”, mladí lidé jsou skupinou nejvíce ohroženou pandemií. Mnoho mladých lidí se ocitlo v nejistém postavení, mnozí z nich přišli o práci a čelí obrovským překážkám při zajišťování zaměstnání nebo profesního růstu. Finanční nejistota a osamělost se projevují i na duševní pohodě mládeže, vedou ke zvýšené míře stresu, úzkostem a depresím. Současně rostoucí digitalizace práce je také zdrojem úzkosti a nejistoty pro zaměstnance a mladé lidi. Projekt BENEFIT má za cíl podpořit wellbeing mladých lidí a pomoci jim budovat jejich psychickou odolnost. Jak je dobře zdokumentováno výzkumem, vyšší psychická odolnost může hrát klíčovou roli v zaměstnatelnosti jednotlivců, protože jim pomáhají udržet si elán a sebedůvěru v zaměstnání, dosahovat lepších výsledků při zkouškách a čelit životním výzvám a překážkám. Rozvoj wellbeingu a psychické odolnosti mládeži pomůže získat výhodu nejen na trhu práce, ale i v osobním životě.Cíle projektu:


BENEFIT je projekt zaměřený na posilování odolnosti pracovníků s mládeží a mladých lidí a na posilování jejich duševního zdraví. Hlavním cílem je zlepšit duševní pohodu mladých lidí a podpořit jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Zde jsou konkrétní cíle projektu v bodech:


1. Podporovat duševní pohodu mladých lidí a umožnit jim překonávat výzvy a překážky.

2. Umožnit pracovníkům s mládeží nabízet mladým lidem komplexní podporu a služby.

3. Podporovat práci s mládeží založenou na duševním zdraví s cílem pomoci mladým lidem reagovat na výzvy a překonávat je.

4. Vytvářet kvalitní zdroje pro pracovníky s mládeží/mládež.


Konkrétní výstupy:


  • Soubor cvičení a aktivit rozvíjejících psychickou odolnost a mindfulness pro pracovníky s mládeží a mladé lidi.

  • Balíček školení pro pracovníky s mládeží (který obsahuje učební plán a příručku).

  • E-learningová platforma pro všechny zájemce zdarma.

  • Příležitost pro nejméně 100 mladých lidí z partnerských zemí přímo se účastnit implementačních workshopů a školení BENEFIT, která představí praktické způsoby, jak přispět k duševní pohodě a zvýšit odolnost.

  • Příležitost pro nejméně 100 pracovníků s mládeží z partnerských zemí účastnit se školicích workshopů, kde získají návody, jak rozvíjet mindfulness a přispívat tak k psychické odolnosti a duševnímu zdraví mládeže.


Máte-li zájem se zapojit do projektu BENEFIT, kontaktujte Veroniku Veselou: veronika.vesela@motiondigital.eu.0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page