top of page
  • Veronika Vesela

Ohlédnutí za DEI Forem

Aktualizováno: 1. 11. 2023

Diverzita, rovnost, inkluze. To jsou témata, kterým se věnujeme v jednom z našich evropských projektů Think Global Act Local (TGAL). Ocenili jsme proto možnost zúčastnit se v první půlce října DEI Fora pořádaného OPIM. Nabízíme ohlédnutí za událostí z pohledu koordinátorky projektu TGAL Terezy Hausmanové.DEI je zkratka pro „diversity, equity, inclusion“, neboli diverzita, rovné podmínky, inkluze. DEI Forum nabídlo mnoho inspirativních přednášek a workshopů. Byly představeny témata jako: měření DEI a progresu, jak nám AI může pomoci s DEI, příklady z praxe. Například Tania le Moigne ze společnosti Google sdílela, jak její firma zastává inkluzivní a férový přístup při nabírání zaměstnanců nebo při rodičovské dovolené, že dovolují práci na poloviční úvazek a že ženy hrají důležitou roli v diskuzi o inovaci, jelikož přicházejí s rozdílnou perspektivou. Věřím, že je to inspirace pro mnoho dalších firem.

Jak správně oslovovat nebinární lidi


Z workshopů mě zaujal „Non-binary at the workplace“, kde jsem více nahlédla na to, jak nebinární lidi oslovovat. Je vhodné používat 3. osobu množného čísla, tedy např. “Luky, ty jsi udělali” (namísto “Luky, ty jsi udělal”). Nebinárních lidí je na planetě jedno procento, alespoň podle průzkumu agentury Ipsos v roce 2021. To znamená, že každý stý člověk na Zemi se nepovažuje (čistě) za ženu nebo za muže. Dozvěděli jsme se, jak vytvořit více inkluzivní pracovní prostředí pro všechny gendery.

V indexu rovnosti žen a mužů v EU je Česko na chvostu


O DEI se čím dál častěji mluví ve firmách. Jedna věc jsou slova, druhá pak reálné činy a dopady. V nedávno zveřejněném indexu rovnosti žen a mužů v EU si ČR nevede dobře, skončila na bronzovém místě v nerovnosti.

Časopis Respekt k tomu píše: Jde o otázku péče o děti a další příbuzné, která společně se starostí o domácnost stále leží větším dílem na ženách. Podle indexu je málokde v EU odpovědnost za péči tak výrazně vychýlena v neprospěch žen jako u nás. Zatímco v dílčích kategoriích se Česko - velmi mírně zlepšuje, v sekci zkoumající rozdělení času mezi ekonomické, pečovatelské a sociální aktivity, tedy rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, se naopak dál zhoršuje.“

Hlavní poselství z DEI Fora pro nás zní: Je důležité učit se z minulosti, nenechat se odradit zažitými vzorci a tvořit novou budoucnost, i když je to nepříjemné. Ostatně toto je učení, které lze aplikovat i na mnoho jiných oblastí.

Pokud máte zájem získat inspiraci, jak DEI přinést do firem, spolu s dalšími evropskými partnery jsme vytvořili příručku a dokumenty k tomuto tématu včetně mnoha praktických cvičeních. Najdete je na webu projektu TGAL. Prozatím jsou v angličtině, začátkem příštího roku budou přeloženy do češtiny.


Autorka: Tereza Hausmanová


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page