top of page
Group 15.png

PRO RODIČE A PRACOVNÍKY*CE
S MLÁDEŽÍ

Mindfulness v rodičovství
a v práci s dětmi a mládeží

Pokud pečujeme o naši vlastní pohodu a duševní zdraví, jsme největší inspirací pro děti a mládež v našem blízkém okruhu. 

Z pohledu sociální a interpersonální neurobiologie je emoční naladění dospělého jedním ze základních stavebních kamenů pro vývoj dětského mozku a schopnosti učení se a dospívání v bezpečném a emočně regulovaném prostředí. 

 

Podporujeme rodiče a další dospělé v životech dětí a mládeže v péči o svou duševní pohodu a v rozvoji všímavé a empatické komunikace. V našich kurzech se naučíte, jak skrze mindfulness (česky všímavost) zvládat stresové a emočně náročné situace s nadhledem a empatií k sobě i k dětem.

Všechny metodiky v našich kurzech jsou založeny na vědecky podložených datech a studiích a jsou předávány naším odborně vyškoleným týmem. Programy facilitujeme v češtině a v angličtině.

Vyberte si
z následujících balíčků

Pro pracovníky*ce s dětmi a mládeží
(sociální pracovníci*e, vedoucí zájmových a sportovních kurzů a kroužků, psychologové*žky a další důležití dospělí v životě dětí a dospívajících

Frame 11.png

Úvodní workshop: Seznámení
s mindfulness

PRO PRACOVNÍKY*CE S MLÁDEŽÍ

1–2 h

Interaktivní představení principů rozvíjení mindfulness (všímavosti) jako podpory sociálně-emočního učení a wellbeingu (životní pohody). CO SE ÚČASTNÍCE*I DOZVÍ A NAUČÍ: – Co je mindfulness na základě vlastní zkušenosti –Jaké jsou potenciální přínosy rozvíjení kultury mindfulness v práci s dětmi a mládeží

Cena pro skupinu od 4.000 Kč 

Frame 14.png

Kurz: MBSR pro pracující s mládeží – snižování stresu prostřednictvím mindfulness

PRO PRACOVNÍKY*CE S MLÁDEŽÍ

20 hodin rozložených do 8 setkání.

Osmitýdenní trénink MBSR (z angl. Mindfulness-Based Stress Reduction) je nejznámější, nejvíce rozšířený a vědecky probádaný program rozvíjení životní spokojenosti, vnitřního klidu a rovnováhy prostřednictvím mindfulness. Poskytuje pevný základ pro další samostatné rozvíjení a uplatňování mindfulness v práci s dětmi a mládeží. CO SE ÚČASTNÍCI*E DOZVÍ A NAUČÍ: – Reagovat v náročných situacích vědomě namísto automatických, stereotypních způsobů komunikace – Rychleji se zotavovat z emočně náročných a stresových situací, které práce s dětmi a mládeží nevyhnutelně přináší – Vnímat radost z bytí v přítomnosti a vychutnávat si život v celé jeho šíři a bohatosti – Být "autorem svého života" a zdravě se motivovat – Užívat si lidské sounáležitosti a vzájemnosti ve vztazích s druhými Jen dlouhodobou pravidelnou ucelenou praxí mindfulness lze dosáhnout skutečných změn v neuronových spojení v mozku a tím i v celkovém cítění, prožívání a chování. Z pohledu sociální a interpersonální neurobiologie je emoční naladění dospělého jedním ze základních stavebních kamenů pro vývoj dětského mozku a schopnosti učení se v bezpečném a emočně regulovaném prostředí.

Cena: kontaktujte nás 

pro-rodice-formular

Pro rodiče a další rodinné příslušníky a pečovatele

Frame 16.png

Úvodní workshop: Ochutnávka mindfulness a vědomé komunikace

PRO RODIČE / PRARODIČE / PEČOVATELE

2 h

Seznámení s principy a přínosy rozvíjení všímavosti jako základu pro respektující, vědomou komunikaci v rodinných vztazích. CO SE RODIČE DOZVÍ A NAUČÍ: – Co je mindfulness na základě vlastní zkušenosti – Jaké přínosy má pro rozvíjení vztahů postavených na otevřenosti a důvěře – Jak ji rozvíjet v každodenním životě

Cena: kontaktujte nás

Frame 5.png

Kurz: Všímavý rodič

PRO RODIČE / PRARODIČE / PEČOVATELE

24 hodin rozložených do 8 setkání

Rozvíjení praxe všímavosti propojené s tréninkem dovedností vědomé komunikace. CO SE RODIČE DOZVÍ A NAUČÍ: – Zvládat stresové a emočně náročné situace s nadhledem a empatií k sobě i k dětem – Pečovat o své vlastní potřeby bez výčitek a sebekritiky – Prohlubovat důvěru ve vztazích s dětmi a podporovat je v řešení vlastních problémů – Radovat se z života a cítit vděčnost za to, co obvykle vnímáme jako samozřejmost – Efektivně využívat svou životní energii (tj. neplýtvat energií tam, kde nic nemůžeme změnit)

Cena: kontaktujte nás 

Workshopy pro děti a mládež

Frame 19.png

Zklidnění stresu

Workshop pro mládež (11–19 let)

1,5 – 2 h

Ucelený workshop pro mládež nabízející stručný vhled do toho, co vlastně stres je, k čemu nám může sloužit a v čem nás může limitovat, včetně několika konkrétních tipů a aktivit na regulaci náročných emocí. CO SE MLÁDEŽ DOZVÍ A NAUČÍ: – Co se děje v našem mozku a těle, když jsme ve stresu. – Jak regulovat náročné emoce. – Jak se zklidnit před testem či prezentací a jak posilovat vnitřní klid

Cena pro skupinu od 5.000 Kč

ELM LISO ISP 2017.JPG

Body-image, body-shaming a sebeúcta

Workshop pro mládež (11–19 let)

1,5 – 2 h

Workshop podporující zdravý a respektující vztah k tělu, k sobě a tím i k ostatním. Je postaven na principech mindfulness, všímavé sebelaskavosti, respektující komunikace a vhledu do problematiky společenské diskriminace a mediální gramotnosti. CO SE MLÁDEŽ DOZVÍ A NAUČÍ: ​ – Co je to body-image a body-shaming. – Jak se o těle a vzhledu vyjadřujeme a jak tento pohled a vyjadřování ovlivňují naši psychiku, pocit sebehodnoty i sebevědomí. – Co dělat a jak mluvit o těle s respektem k sobě i druhým a jak si k tělu vytvořit přátelský vztah.

Cena pro skupinu od 5.000 Kč

Frame 21.png

Jóga ve škole/ce, ve vaší organizaci pro děti a mládež 

Různé věkové kategorie 4–19 let

Lekce v délce 30 - 90 min

Zajistíme pravidelné, kvalitně vedené lekce jógy ve vaší škole/ce či jiné zájmové/vzdělávací organizaci pro zdravý fyzický i psychický vývoj dětí a dospívajících. CO SE DĚTI A MLÁDEŽ V LEKCÍCH HRAVOU FORMOU DOZVÍ A NAUČÍ: – Jak vnímat a respektovat své tělo – Jak se zdravě protahovat a posilovat – Jak relaxovat a zklidnit svou mysl a náročné emoce – Rozvinou svou fyzickou koordinaci i mentální soustředění – Podpoří svou celkovou imunitu a zdraví Ve škole/ce lekce jógy můžeme zrealizovat v průběhu vyučování například v hodinách tělesné výchovy či OSV (osobnostní a sociální výchovy), nebo jako kroužek po vyučování. Pro realizaci škola/ka či jiná organizace musí zajistit vhodný prostor (tělocvičnu apod.) a dostatek jógových podložek pro všechny děti/mládež. Obsah, délku a počet lekcí jógy upravíme dle vašich potřeb a přání.

Cena pro skupinu od 1.500 Kč

Pošlete nám nezávaznou přihlášku

Po odeslání formuláře se Vám v brzké době ozveme
a řekneme Vám více informací ke zvolenému kurzu
a našich kapacitních možnostech.

Děkujeme za vyplnění a odeslání kontaktního formuláře. Spojíme se s Vámi co nejdříve, většinou do 5 pracovních dnů. Pokud byste odpověď do týdne neobdrželi, mohlo dojít k technickým potížím. Napište nám přímo na email: jana.kyriakou@semwell.org.

bottom of page