top of page
Group 11.png

WELLBEING VE ŠKOLÁCH
A ŠKOLKÁCH

Proč rozvíjet mindfulness ve škole/ce?


Učitelky a učitelé jsou klíčem k wellbeingu a akademickému úspěchu našich dětí. Naší misí je podporovat vyučující v jejich náročné profesi a pomáhat jim v osobním i profesním růstu. Povzbuzujeme a pomáháme jim v péči o své zdraví a pohodu, v prevenci syndromu vyhoření a v dalším vzdělávání v oblasti wellbeingu a budování své fyzické i duševní kapacity tak,
aby mohli co nejlépe podpořit děti a mládež ve své třídě a žít spokojený osobní život. 

​Mindfulness praxe může být přínosem pro děti každého věku a v každé vývojové fázi. Dle relevantních výzkumů praxe mindfulness u dětí zlepšuje sociální a komunikační dovednosti, posiluje sebekontrolu, snižuje úzkosti a stres, snižuje rizikové chování, zlepšuje soustředění a zvyšuje celkovou duševní odolnost.

Všechny metodiky v našich kurzech jsou založeny na vědecky podložených datech a studiích a jsou předávány naším odborně vyškoleným týmem. Programy facilitujeme v češtině a v angličtině.

Vyberte si
z následujících balíčků:

Workshopy a kurzy pro vyučující (MŠ, ZŠ, SŠ)


Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%

(všechny kurzy pro pedagogický sbor je možno platit z šablon DVPP - OP JAK)

Frame 11.png

ÚVODNÍ WORKSHOP: SEZNÁMENÍ
S MINDFULNESS PRO OSOBNÍ ŽIVOT
I PEDAGOGICKOU PRAXI

PRO PEDAGOGY*ŽKY A TÝM ŠKOLY

2h workshop online nebo u Vás ve škole/ce

Interaktivní představení principů rozvíjení mindfulness (všímavosti) jako podpory sociálně-emočního učení a wellbeingu (životní pohody). CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: – Co je mindfulness na základě vlastní zkušenosti – Jaké jsou potenciální přínosy rozvíjení kultury mindfulness pro školní komunitu

Cena individuální dle formátu od 6 600 Kč pro sborovnu 20 osob

SW WSpoto Hobbik bez bedny.png

UČÍM VŠÍMAVĚ - mindfulness
v pedagogické praxi

PRO PEDAGOGY*ŽKY, S PŘESAHEM NA DĚTI

8h workshop u Vás ve škole/ce

Praktická ukázka, jak může všímavý učitel pracovat s mindfulness ve třídě a budovat tak základní dovednost sebeuvědomění pro další rozvoj sociálních a emočních kompetencí dětí. CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: Vyučující se seznámí s tím: – Co je to mindfulness a jak její rozvoj může obohatit vlastní pedagogické kompetence i celkové klima ve třídě – Jak může rozvoj mindfulness podpořit osobnostní vývoj, duševní pohodu a tím i akademické a společenské úspěchy dětí a dospívajících ve třídách CO SE DĚTI/MLÁDEŽ VE TŘÍDÁCH DOZVÍ A NAUČÍ: Děti/dospívající si skrze praktické krátké aktivity vybrané úměrně k věku vyzkouší: – Co je to mindfulness, jak funguje pozornost a nervový systém – Co jsou to emoce, jak si jich všimnout a jak se zklidnit v náročných emočních situacích – Jak zlepšit soustředění – Jak pěstovat empatii a respekt sami k sobě a k druhým

Cena pro sborovnu 20 osob od 25 200 Kč

SemWell_AUM04539 1 (2).jpg

Kurz: MBSR pro učitele a učitelky – snižování stresu prostřednictvím mindfulness
Online

PRO PEDAGOGY*ŽKY I ŠIRŠÍ TÝM ŠKOLY

25 hodin rozložených do 8 setkání jednou týdně. Mezi 6. a 7. setkáním je společná 4-5 h praxe.

Osmitýdenní trénink MBSR (z angl. Mindfulness-Based Stress Reduction) je nejznámější, nejvíce rozšířený a vědecky probádaný program rozvíjení životní spokojenosti, vnitřního klidu a rovnováhy prostřednictvím mindfulness. Poskytuje pevný základ pro další samostatné rozvíjení a uplatňování mindfulness v pedagogické praxi. CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: – Reagovat v náročných situacích vědomě namísto automatických, stereotypních způsobů komunikace – Rychleji se zotavovat z emočně náročných a stresových situací, které pedagogická praxe nevyhnutelně přináší – Vnímat radost z bytí v přítomnosti a vychutnávat si život v celé jeho šíři a bohatosti – Být "autorem svého života" a zdravě se motivovat – Užívat si lidské sounáležitosti a vzájemnosti ve vztazích s druhými Jen dlouhodobou pravidelnou ucelenou praxí mindfulness lze dosáhnout skutečných změn v neuronových spojení v mozku a tím i v celkovém cítění, prožívání a chování. Z pohledu sociální a interpersonální neurobiologie je emoční naladění dospělého jedním ze základních stavebních kamenů pro vývoj dětského mozku a schopnosti učení se v bezpečném a emočně regulovaném prostředí.

Cena za osobu 8 500 Kč

60 min osobně či online cca jednou za měsíc

Trénink mindfulness lze přirovnat k tréninku těla ve “fitku”. Podle potřeby můžeme nabídnout setkání jednou za měsíc (osobně či online). Smyslem je udržování praxe, získávání dalších podnětů, možnost reflexe poznatků a zkušenosti.

Cena od 250 Kč na osobu

Workshopy pro děti a mládež
 

(Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%)

Frame 12.png

HRAJEME MINDFULNESS
VE ŠKOLE/ŠKOLCE

Pro předškolní děti 3 - 6 let
Pro první stupeň ZŠ 6 - 9 let

3 x 45 min v rámci 3-4 týdnů

Tento kurz doporučujeme pouze v případě, že vyučující (pedagogové*žky) projdou nejprve 8h workshopem Učím všímavě. Praxe mindfulness s dětmi souvisí s pochopením konceptu dospělými, kteří s dětmi ve třídách pracují. Ideálně si nejprve pedagogičtí pracující osvojí vlastní mindfulness praxi (např. v osmitýdenním kurzu MBSR) a potom mohou experimentovat s předáváním mindfulness dětem ve třídě. CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: Kurz o třech lekcích je praktickou ukázkou, jak může všímavý učitel pracovat s mindfulness ve třídě a budovat tak základní dovednost sebeuvědomění pro další rozvoj sociálních a emočních kompetencí dětí. CO SE DĚTI VE TŘÍDÁCH DOZVÍ A NAUČÍ: Děti se skrze praktické hravé aktivity vybrané úměrně k věku naučí/prohloubí: • Slovník týkající se těla, mozku, pozornosti, dechu a emocí • Vyzkouší si aktivity na sebeuvědomování a seberegulaci • Prozkoumají, co to je relaxace, laskavost k sobě, k druhým a k planetě

Cena kurzu tří lekcí pro třídu do 20 dětí od 11 100 Kč

ELM LISO ISP 2017.JPG

POZNEJ SVOJE EMOCE, AŤ Z NICH NEJSOU NEMOCE

Pro děti a mládež 10 - 19 let (od 5.třídy ZŠ)

90 - 120 min

Ucelený workshop pro mládež nabízející stručný vhled do toho, co jsou emoce, co je stres, včetně několika konkrétních tipů a aktivit vycházejících z tréninku mindfulness na regulaci náročných emocí a podporu duševní pohody. CO SE MLÁDEŽ DOZVÍ A NAUČÍ: • Co jsou to emoce a kolik jich existuje. • Co se děje v našem mozku a těle, když jsme ve stresu. • Jak regulovat náročné emoce. • Jak se zklidnit před testem či prezentací • Jak podpořit prožívání příjemných emocí jako je radost, štěstí, klid, vděčnost.

Cena workshopu pro třídu do 30 osob od 6 000 Kč

Frame 21.png

JÓGA VE ŠKOLE/ŠKOLCE

různé věkové kategorie 4–19 let

Lekce v délce 30 - 90 min

Jóga jako workshop nebo součást projektového dne. Případně zajistíme pravidelné, kvalitně vedené lekce jógy ve vaší škole/ce pro zdravý fyzický i psychický vývoj dětí a dospívajících. CO SE DĚTI A MLÁDEŽ V LEKCÍCH HRAVOU FORMOU DOZVÍ A NAUČÍ: • Jak vnímat a respektovat své tělo • Jak se zdravě protahovat a posilovat • Jak relaxovat a zklidnit svou mysl a náročné emoce • Rozvinou svou fyzickou koordinaci i mentální soustředění • Podpoří svou celkovou imunitu a zdraví

Cena pro třídu/skupinu: od 3 000 Kč

Pošlete nám nezávaznou přihlášku

Po odeslání formuláře se Vám v brzké době ozveme
a řekneme Vám více informací ke zvolenému kurzu
a našich kapacitních možnostech.

Děkujeme za vyplnění a odeslání kontaktního formuláře. Spojíme se s Vámi co nejdříve, většinou do 5 pracovních dnů. Pokud byste odpověď do týdne neobdrželi, mohlo dojít k technickým potížím. Napište nám přímo na email: jana.kyriakou@semwell.org.

bottom of page