top of page
Group 11.png

WELLBEING VE ŠKOLÁCH
A ŠKOLKÁCH

Proč rozvíjet mindfulness ve škole/ce?


Učitelky a učitelé jsou klíčem k wellbeingu a akademickému úspěchu našich dětí. Naší misí je podporovat vyučující v jejich náročné profesi a pomáhat jim v osobním i profesním růstu. Povzbuzujeme a pomáháme jim v péči o své zdraví a pohodu, v prevenci syndromu vyhoření a v dalším vzdělávání v oblasti wellbeingu a budování své fyzické i duševní kapacity tak,
aby mohli co nejlépe podpořit děti a mládež ve své třídě a žít spokojený osobní život. 

​Mindfulness praxe může být přínosem pro děti každého věku a v každé vývojové fázi. Dle relevantních výzkumů praxe mindfulness u dětí zlepšuje sociální a komunikační dovednosti, posiluje sebekontrolu, snižuje úzkosti a stres, snižuje rizikové chování, zlepšuje soustředění a zvyšuje celkovou duševní odolnost.

Všechny metodiky v našich kurzech jsou založeny na vědecky podložených datech a studiích a jsou předávány naším odborně vyškoleným týmem. Programy facilitujeme v češtině a v angličtině.

Vyberte si
z následujících balíčků

Pro pedagogický sbor s přesahem na děti a mládež ve třídách
(všechny kurzy pro pedagogický sbor je možno platit z šablon DVPP)

Frame 11.png

Úvodní workshop: Seznámení
s mindfulness

PRO PEDAGOGY*ŽKY A TÝM ŠKOLY

1–2 h

Interaktivní představení principů rozvíjení mindfulness (všímavosti) jako podpory sociálně-emočního učení a wellbeingu (životní pohody). CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: – Co je mindfulness na základě vlastní zkušenosti – Jaké jsou potenciální přínosy rozvíjení kultury mindfulness pro školní komunitu

Cena kurzu je individuální (od 4.000 Kč za sborovnu).

Frame 12.png

Kurz: Mindfulness ve třídě

PRO PEDAGOGY*ŽKY, S PŘESAHEM NA DĚTI

3 části v časovém rozmezí jednoho – několika týdnů:
1. 2h pro vyučující
2. 30-45 min lekce ve třídě (1-5 lekcí)
3. 2h pro vyučující

Praktická ukázka, jak může všímavý učitel pracovat s mindfulness ve třídě a budovat tak základní dovednost sebeuvědomění pro další rozvoj sociálních a emočních kompetencí dětí. CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: Vyučující se seznámí s tím: – Co je to mindfulness a jak její rozvoj může obohatit vlastní pedagogické kompetence i celkové klima ve třídě – Jak může rozvoj mindfulness podpořit osobnostní vývoj, duševní pohodu a tím i akademické a společenské úspěchy dětí a dospívajících ve třídách CO SE DĚTI/MLÁDEŽ VE TŘÍDÁCH DOZVÍ A NAUČÍ: Děti/dospívající si skrze praktické krátké aktivity vybrané úměrně k věku vyzkouší: – Co je to mindfulness, jak funguje pozornost a nervový systém – Co jsou to emoce, jak si jich všimnout a jak se zklidnit v náročných emočních situacích – Jak zlepšit soustředění – Jak pěstovat empatii a respekt sami k sobě a k druhým

Cena pro sborovnu od 16.500 Kč

Frame 13.png

Workshop: Učím všímavě

PRO PEDAGOGY*ŽKY

8 hod (jeden celý den nebo dva dny po 4 hodinách)

Praktický vhled do možností využití praxe mindfulness v učitelské profesi pro podporu vlastní duševní pohody a současně vědomé, respektující komunikace v rámci školní komunity. CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: – Vyučující se seznámí s tím, jak může praxe mindfulness posílit přirozenou autoritu pedagoga prostřednictvím: – Posilování zdrojů emoční vyrovnanosti a psychické pohody při pedagogické práci, – Rozvíjení sebeuvědomění a respektujícího vyjadřování vlastních potřeb, – Prohlubování empatie v komunikaci s dětmi, kolegy, kolegyněmi a rodiči.

Cena pro sborovnu: od 20.000 Kč

Frame 14.png

Kurz: MBSR pro učitele a učitelky – snižování stresu prostřednictvím mindfulness

PRO PEDAGOGY*ŽKY I ŠIRŠÍ TÝM ŠKOLY

25 hodin rozložených do 8 setkání jednou týdně. Mezi 6. a 7. setkáním je společná 4-5 h praxe.

Osmitýdenní trénink MBSR (z angl. Mindfulness-Based Stress Reduction) je nejznámější, nejvíce rozšířený a vědecky probádaný program rozvíjení životní spokojenosti, vnitřního klidu a rovnováhy prostřednictvím mindfulness. Poskytuje pevný základ pro další samostatné rozvíjení a uplatňování mindfulness v pedagogické praxi. CO SE VYUČUJÍCÍ DOZVÍ A NAUČÍ: – Reagovat v náročných situacích vědomě namísto automatických, stereotypních způsobů komunikace – Rychleji se zotavovat z emočně náročných a stresových situací, které pedagogická praxe nevyhnutelně přináší – Vnímat radost z bytí v přítomnosti a vychutnávat si život v celé jeho šíři a bohatosti – Být "autorem svého života" a zdravě se motivovat – Užívat si lidské sounáležitosti a vzájemnosti ve vztazích s druhými Jen dlouhodobou pravidelnou ucelenou praxí mindfulness lze dosáhnout skutečných změn v neuronových spojení v mozku a tím i v celkovém cítění, prožívání a chování. Z pohledu sociální a interpersonální neurobiologie je emoční naladění dospělého jedním ze základních stavebních kamenů pro vývoj dětského mozku a schopnosti učení se v bezpečném a emočně regulovaném prostředí.

Cena: 7.900 Kč / osoba

60 min osobně či online cca jednou za měsíc

Trénink mindfulness lze přirovnat k tréninku těla ve “fitku”. Podle potřeby můžeme nabídnout setkání jednou za měsíc (osobně či online). Smyslem je udržování praxe, získávání dalších podnětů, možnost reflexe poznatků a zkušenosti.

Cena od 250 Kč na osobu

Workshopy pro děti a mládež

Frame 19.png

Zklidnění stresu

Workshop pro mládež (11–19 let)

1,5 – 2 h

Ucelený workshop pro mládež nabízející stručný vhled do toho, co vlastně stres je, k čemu nám může sloužit a v čem nás může limitovat, včetně několika konkrétních tipů a aktivit na regulaci náročných emocí. CO SE MLÁDEŽ DOZVÍ A NAUČÍ: – Co se děje v našem mozku a těle, když jsme ve stresu. – Jak regulovat náročné emoce. – Jak se zklidnit před testem či prezentací a jak posilovat vnitřní klid

Cena pro třídu: od 5.000 Kč 

ELM LISO ISP 2017.JPG

Body-image, body-shaming a sebeúcta

Workshop pro mládež (11–19 let)

1,5 – 2 h

Workshop podporující zdravý a respektující vztah k tělu, k sobě a tím i k ostatním. Je postaven na principech mindfulness, všímavé sebelaskavosti, respektující komunikace a vhledu do problematiky společenské diskriminace a mediální gramotnosti. CO SE MLÁDEŽ DOZVÍ A NAUČÍ: ​ – Co je to body-image a body-shaming. – Jak se o těle a vzhledu vyjadřujeme a jak tento pohled a vyjadřování ovlivňují naši psychiku, pocit sebehodnoty i sebevědomí. – Co dělat a jak mluvit o těle s respektem k sobě i druhým a jak si k tělu vytvořit přátelský vztah.

Cena pro třídu: od 5.000 Kč

Frame 21.png

Jóga ve škole/ce

různé věkové kategorie 4–19 let

Lekce v délce 30 - 90 min

Zajistíme pravidelné, kvalitně vedené lekce jógy ve vaší škole/ce pro zdravý fyzický i psychický vývoj dětí a dospívajících. CO SE DĚTI A MLÁDEŽ V LEKCÍCH HRAVOU FORMOU DOZVÍ A NAUČÍ: – Jak vnímat a respektovat své tělo – Jak se zdravě protahovat a posilovat – Jak relaxovat a zklidnit svou mysl a náročné emoce – Rozvinou svou fyzickou koordinaci i mentální soustředění – Podpoří svou celkovou imunitu a zdraví Lekce jógy můžeme zrealizovat v průběhu vyučování například v hodinách tělesné výchovy či OSV (osobnostní a sociální výchovy), nebo jako kroužek po vyučování. Pro realizaci škola/ka musí zajistit vhodný prostor (tělocvičnu apod.) a dostatek jógových podložek pro všechny děti/mládež. Obsah, délku a počet lekcí jógy upravíme dle vašich potřeb a přání.

Cena pro třídu/skupinu: od 3.000 Kč

Pro rodiče, prarodiče, pečovatele

Pošlete nám nezávaznou přihlášku

Po odeslání formuláře se Vám v brzké době ozveme
a řekneme Vám více informací ke zvolenému kurzu
a našich kapacitních možnostech.

Děkujeme za vyplnění a odeslání kontaktního formuláře. Spojíme se s Vámi co nejdříve, většinou do 5 pracovních dnů. Pokud byste odpověď do týdne neobdrželi, mohlo dojít k technickým potížím. Napište nám přímo na email: jana.kyriakou@semwell.org.

bottom of page