top of page

Každou středu od 4. 10. do 22. 11. v 18 hod

|

Praha 1

Kurz pro rodiče: Jak s emocemi

Kurz Jak s emocemi je dvacetihodinový kurz, díky kterému budete lépe zvládat stres a emoce v každodenní komunikaci s vašimi dětmi. Během osmi týdnů se stanete laskavým „pozorovatelem" svých myšlenek, pocitů a navyklých reakcí.

Kurz pro rodiče: Jak s emocemi
Kurz pro rodiče: Jak s emocemi

Čas a místo

Každou středu od 4. 10. do 22. 11. v 18 hod

Praha 1, Široká 65/14, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko

O události

Naučte se způsoby, jak sami sebe zklidňovat a jak pozitivně působit na emoce svých dětí.

Kurz organizujeme ve spolupráci s Vědomá komunikace.

Termíny lekcí: 4., 11., 18., 25. října a 1., 8., 15., 22. listopadu 2023

Čas: od 18 do cca 20,30 hodin (max. do 21 hodin)

Délka kurzu: 20 h

Kapacita: 8 - 12 účastníků

Jazyk lekcí: čeština / Language of lessons: Czech

Lektorka

Hanka Čechová

Lektorka mindfulness a vědomé komunikace

Konzultantka v oblasti empatické výchovy a vzdělávání

Více o lektorce zde.

O čem to je?

Obsah kurzu i veškerá cvičení vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků o přínosech tréninku pozornosti a sebeuvědomění („mindfulness"/česky všímavost).

Co se naučíte 

Trénováním všímavosti získáte laskavý náhled na to, co v různých situacích prožíváte a jak jednáte. Tím si vytvoříte prostor, ve kterém se můžete rozhodovat, jak nejvhodněji reagovat s ohledem na vlastní potřeby a potřeby druhých.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Konkrétně se budeme učit:

 • zaměřovat pozornost na jednotlivé aspekty prožívání přítomného okamžiku (jak dýcháme, co vnímáme smysly, jaké máme pocity, jaké myšlenky nám běží hlavou, co se děje v našem těle)
 • vidět svou mysl "v akci" (vlídně a s laskavostí pozorovat, jak se vzájemně ovlivňují naše myšlenky, pocity a tělesné vjemy)
 • pozorovat myšlenky jako děje v naší mysli -  rozeznávat ty, které jsou užitečné (konstruktivní), a ty, které nic pozitivního nepřinášejí (domněnky, dohady, soudy, předjímání budoucnosti, obavy apod.)
 • uvědomovat si, kdy nás pod vlivem emocí či stresu ovládají navyklé, automatické vzorce myšlení a reagování, které neprospívají ani nám, ani našim blízkým
 • podle potřeby vystupovat z navyklých vzorců a reagovat tvořivě a svobodně (nenechat za sebe řídit „autopilota“)
 • pozorovat nepříjemné emoce a myšlenky a nechávat je „být“ v prostoru našeho vědomí, kde ztrácejí svůj vliv
 • "nastavovat" naši mysl, abychom se automaticky k sobě i k ostatním vztahovali láskyplně a s vlídnou zvídavostí

Jak se to projeví v praxi

 • Všímavost vám umožní:zvládat stresové a emočně náročné situace s nadhledem a empatií k sobě i k druhým
 • pečovat o své vlastní potřeby bez výčitek a sebekritiky
 • prohlubovat důvěru ve vztazích, na kterých nám záleží
 • radovat se z života a cítit vděčnost za to, co obvykle vnímáme jako samozřejmost
 • efektivně využívat svou životní energii (tj. neplýtvat energií tam, kde nic nemůžeme změnit)
 • být „autorem“ svého života

Co je cílem kurzu?

Cílem kurzu je rozvíjení všímavosti (anglicky „mindfulness“) jako dovednosti, která nám umožňuje přistupovat k životu zvídavě, tvořivě a s laskavostí k sobě a k druhým.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen všem rodičům, kteří chtějí na sobě pracovat, aby se jim lépe žilo. Kurz není určen lidem s akutní závislostí na drogách či alkoholu, v akutní fázi psychického onemocnění, a lidem, kteří mají silné sebevražedné či sebepoškozující sklony. Kurz nepředstavuje jakoukoliv formu psychoterapie.

Jak kurz probíhá?

Každé setkání obsahuje zážitkové aktivity k přiblížení základních principů všímavosti, cvičení na zaměřování pozornosti a reflexe vlastní zkušenosti. Nedílnou (a nejdůležitější) součástí kurzu jsou praktická cvičení v délce 20 až 30 minut, která účastníci provádějí doma šest dní ze sedmi mezi jednotlivými setkáními. Práce během týdne zahrnuje i krátké záznamy vlastní zkušenosti a drobné aktivity, které prohlubují proces učení. Je vždy na účastnících, do jaké míry chtějí sdílet a reflektovat vlastní zkušenost. Zachovávání důvěrnosti je součástí etiky naší práce.

Kolik je v kurzu účastníků?

Skupina 8-12 lidí.

Jaká je cena kurzu?

Cena skupinového prezenčního kurzu je 4 900,- Kč za účastníka.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Lokalita na mapě:

Sdílet událost

bottom of page