top of page
  • Jana Kyriakou

Wellbeing v českém vzdělávání - výsledky průzkumu

Aktualizováno: 1. 4. 2023

„U některých kantorů*ek panuje stále přesvědčení, že stres ve škole je tréninkem na stresové situace v dospělosti, ovšem neposkytují žákům a žačkám dostatek technik, jak se se stresem vyrovnat. Navíc zde občas převládá představa, že pod stresem žáci a žákyně dosahují vyšších výkonů.“ Vyjádřil se respondent, zástupce střední školy, který odpovídal na online dotazníkové šetření, které jsme za SEMwell a Motion Digital uskutečnili od srpna do září 2022.
Oslovili jsme 11.690 předškolních a školních zařízení v České republice. Zpět jsme získali 228 vyplněných dotazníků. Šetření bylo zaměřeno na PODPORU WELLBEINGU A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ VE ŠKOLKÁCH, NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. CÍLEM průzkumu bylo zmapovat klíčové potřeby v této oblasti.

Pokud jste se zapojili, děkujeme!


Přinášíme několik zajímavých výstupů:


Na otázku “Jaký postoj máte k tématu podpory duševního zdraví a odolnosti u dětí/žáků a žaček/studentů*ek a pedagogů*žek?“, odpovědělo v průměru 42 % respondentů*ek, že téma je osobně zajímá a vzdělávají se ve volném čase. 28 % respondentek*ů vnímají, že téma je důležité, ale nemají na to kapacitu. 24 % téma zajímá a pracují s ním ve výuce a 17 % by uvítalo větší podporu ve vzdělávání na toto téma ze strany školy.


Z celkových odpovědí uvedlo 69 % respondentů*ek, že děti nemají dostatek nástrojů/dovedností k práci se stresem a úzkostmi. 71 % učitelek*ů se vyjádřilo, že ani oni sami nemají dostatek nástrojů/dovedností k práci se stresem a úzkostmi pro praktické použití.


Více než polovina respondentů*k nezná nebo nevyužívá online nástroje na podporu duševního zdraví (např. Nepanikař, VOS, Calmio). Nejvyužívanější je v praxi aplikace Nepanikař, a to zejména na středních školách (70 % respondentů*ek).


Téměř tři čtvrtiny ze všech respondentů*ek poukázalo, že školky/školy nevyužívají odborné materiály k podpoře duševního zdraví dětí/žáků a žaček i učitelů*ek. Na otázku, zda učitelé*ky pracují s přístupem mindfulness ve svých třídách, odpovědělo 87 % respondentů*ek, že tento přístup nepoužívá.


Proč je důležitý wellbeing a podpora duševního zdraví ve vzdělávání?


Co je vlastně wellbeing? Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ definuje wellbeing takto: Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

Jeho systémová podpora ve školství je i jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Mnoho výzkumů poukazuje to, že péče o wellbeing vede k významnému zlepšení sociálních a emočních dovedností i vzdělávacích výsledků žáků. Zásadně také přispívá ke snížení výskytu náročného chování a šikany (ČOSIV.cz).


Misí naší organizace SEMwell a Motion Digital je podpora wellbeingu, duševní pohody a odolnosti dětí, dospívajících i dospělých. Naším cílem je dlouhodobě podporovat životní pohodu dětí i dospívajících ve školkách a školách, stejně tak jako pedagogů a pedagožek. Neváhejte se nám ozvat. Rádi s Vámi dohodneme úvodní konzultaci zdarma, ve které probereme vaše potřeby.
Autorka článku: Jana Puri a Jana Kyriakou


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page