top of page
  • Jana Kyriakou

Věková rozmanitost na pracovišti je výhoda, nikoliv problém

Aktualizováno: 1. 4. 2023

Pilotní školení mezigeneračního kurikula


Ve dnech 4. a 6. 10. proběhlo pilotní školení prvních vzdělávacích materiálů projektu LearnGen. Díky tomu, že jsme školení uskutečnili online, účastníci a účastnice se mohli připojit bez cestovních nákladů z různých koutů České republiky. Připojili se odbornice a odborníci na HR, kariéroví poradci a koučky a další školitelé a školitelky v oboru práce s lidmi.

Detailně připravené materiály projektu, na kterých pracovalo celé odborné mezinárodní konsorcium, zahrnovaly nejen vysvětlení základních pojmů jako je ageismus, věková diskriminace, věková diverzita, inkluze, mentoring a reverzní mentoring, ale také strategie, jak v organizacích s těmito elementy přesně pracovat. Všechny materiály jsou umístěné na digitální e-learningové platformě a její uživatelskou kvalitu jsme pilotním školením také chtěli otestovat.


Školením a všemi materiály provedla zúčastněné skvělá Margaret Starka, zkušená manažerka a školitelka právě v oboru inkluze, diverzity a mezigeneračního mentoringu na pracovišti. Největším přínosem však kromě vzdělávacích materiálů byly Margaretiny postřehy z praxe, konkrétní tipy jak pracovat v organizaci s věkovou diskriminací, s předsudky a jak zavádět mezigenerační mentoring.Zde je pár perliček, které nám a účastníkům od Margarety utkvěly nejvíce v paměti:

  • vnímejte věkovou rozmanitost jako příležitost, nikoli jako problém

  • vzhledem k tomu, že populace EU stárne, není motivace organizací zaměřit se na age management volbou, ale nutností

  • věková diskriminace se děje i vůči mladým lidem

  • age management a programy mentoringu pro lidi plánujte společně s lidmi

  • když ve firmě analyzujete vzdělávací potřeby lidí, ptejte se také na styly učení (někdo se lépe učí samostudiem, četbou, někdo potřebuje individuálního mentora, někdo se lépe učí ve skupině apod.)

  • na školení lidí a mentoring je třeba pohlížet z mnoha úhlů pohledu – místo použití termínu dvě strany jedné mince použijte termín mnoho stran/úhlů diamantu

  • inspirace pro vzdělávací programy na téma věkové diverzity lze nalézt ve statistikách, datech a dalších studijních materiálech, ale také v každodenním životě – můžeme se učit například z interakce s mladšími nebo staršími členy našich rodin a komunit, od našich dětí či babiček

Co dál?

Děkujeme všem zúčastněným za zpětnou vazbu na obsah materiálů i na to, jak se jim pracovalo s e-learninovou platformou. Nyní ladíme všechny detaily tak, aby se všem profesionálům, kteří se o toto téma zajímají, s platformou pracovalo co nejlépe. Aby platforma sloužila jako úložiště cenných informací i dokumentů, které si můžete ZDARMA stáhnout a upravit pro potřeby vašeho vlastního školení či vaší vlastní organizace. E-learningová platforma je již veřejně přístupná, i když její obsah a funkčnost stále vylepšujeme. Můžete se na ni podívat ZDE.

Připravujeme také další sadu vzdělávacích materiálů a další školení, které bude již zaměřené na to, jak konkrétně vyškolit a podpořit mladší a starší pracovníky ve vzájemném mentoringu.


Máte zájem se s námi vzdělávat a podpořit projekt?

Sledujte Facebookovou stránku projektu LearnGen i Motion Digital. Nebo napište vedoucí projektu LearnGen za Českou republiku Janě Kyriakou: jana.kyriakou@motiondigital.eu.


Autorka: Jana Kyriakou0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page