top of page
  • Jana Kyriakou

Válka začíná slovy

Aktualizováno: 1. 4. 2023


Shrnutí setkání na téma Síla rozmanitosti na pracovišti
Dne 12.10. 2022 proběhlo v Praze v prostorách Impact Hub na Smíchově půldenní inspirativní setkání s tématem Síla rozmanitosti na pracovišti. Akci pořádala naše organizace SEMwell a Motion Digital pod hlavičkou a spolufinancováním evropského projektu LearnGen. Sešlo se zde na 20 odborníků a odbornic z oblastí HR, vedení lidí a organizací, koučinku, destigmatizace duševního zdraví a firemní politiky diverzity a inkluze.


Jana Kyriakou představila projekt LearnGen a vzdělávací materiály na téma mezigeneračního učení, mentoringu a reverzního mentoringu na elearningové platformě: https://learngen.eu/cs/e-learning/. V dotaznících zpětné vazby účastnice a účastníci akce hodnotili materiály jako inovativní a vysoce využitelné. Jsme potěšeni, že dvouletá práce mezinárodního konsorcia projektu LearnGen přinesla kvalitní a užitečné materiály pro organizace a další odbornice a odborníky na práci s lidmi.


Velmi inspirativní workshop na téma diverzity, inkluze a především o výhodách věkové rozmanitosti měla Margareta Starka z organizace BE-ID Human, se kterou jsme spolupracovali po celou dobu trvání projektu LearnGen. Objasnila základní pojmy a přinesla i několik příkladů toho, jak síla rozmanitosti a jedinečnosti každého z nás může obohatit firmu i naše osobní životy.


Petra Vytejčková a Dušan Vaněk z organizace In IUSTITIA měli velmi zajímavý a diskusi podněcující workshop o právním a sociálním řešení předsudečného násilí. Dle jejich přednášky jepředsudečné násilí (násilí z nenávisti) takové násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči napadenému z důvodu jeho nezměnitelné osobní charakteristiky”.

Představili také například pyramidu vývoje předsudečného násilí od slovních narážek a posměšků přes slovní útoky a šikanu až po vyhrožování a fyzický či sexuální útok. Pro vedení lidí v organizacích i pro osobní život je důležité si uvědomit, že násilí začíná již právě slovními urážkami či nevhodnými vtípkami a této první rovině by se mělo začít řešit.


Jak manažeři firem, tak my všichni ve svém okolí můžeme hrubému předsudečnému násilí předejít, když se zamyslíme nad slovy, která slyšíme či někdy stereotypně samy používáme a včas takové slovní útoky zastavit.


Válka začíná slovy.
Autorka článku: Jana Kyriakou

1.11. 2022


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page