top of page
 • Jana Kyriakou

SAFE YOUTH - pozvánka k pilotnímu školení pro pracovníky*ice s mládeží

Aktualizováno: 1. 4. 2023

PILOTNÍ ŠKOLENÍ - SEXUÁLNÍ VÝCHOVA A PRÁCE S MLÁDEŽÍ


Projekt SAFE YOUTH je mezinárodní projekt programu Erasmus+, který je zaměřen na podporu a vzdělávání pracovníků*ic s mládeží. Dává si za cíl posílit jejich znalosti a kompetence v tématu sexuálního výchovy, wellbeingu a duševního zdraví mládeže za pomoci neformálního vzdělávání a inovativních vzdělávacích nástrojů. Během let 2020-2022 vytvoří a poskytne síť mezinárodních partnerských organizací k danému tématu kromě série školení i online prostor, který bude poskytovat vzdělávací nástroje jako například vizuální storytelling, digitální únikovou hru, online materiály a další.


Česká organizace Motion Digital, partnerská strana projektu SAFE YOUTH, hledá PRACOVNICE*ÍKY S MLÁDEŽÍ, kteří by chtěli být součástí pilotního školení a společně tak pomohli vytvořit novou vzdělávací platformu na stránce www.safeyouth.euOBSAH PILOTNÍHO ŠKOLENÍ


 • Vybraní účastníci*ice se v období od 23.8 do 26.8 aktivně zúčastní programu na platformě ZOOM a absolvují samostudium v podobě e-learningu na webové platformě projektu.

 • Program se skládá ze 4 modulů. 1 modul = 5 hod ( kontaktní jsou pouze 3 hodiny - vyznačené oranžově)

 • Rozložení jednoho školícího dne = jednoho modulu:

08:00 -10:00 ...online prezentace s lektorem*kou (2h)

10:00 - 11:00 ... samostudium (1h)

11:00 -12:30 ... obědová pauza

12:30 - 13:30 ... online skupinová práce/diskuse nad úkoly ze samostudia (1h)

13:30 - 14:30 ... samostudium(1h)


 • 23.8 - Modul 1: Sexuální výchova a zdravé vztahy (1. Promluvme si o sexu, 2. Jak dát najevo souhlas k sexu, 3. Jak navázat zdravé vztahy)


 • 24.8 - Modul 2: Sexuální a reprodukční zdraví a práva (1. SRZP definice, 2. Pohlavně přenosné choroby a těhotenství, 3. Sexualita, gender)


 • 25.8. - Modul 3: Duševní zdraví a wellbeing (1. Jak vytvořit mládeži prostředí pro všímavost, 2. Budování sebevědomí a sebeúcty, 3. Jak si říct o pomoc)


 • 26.8 - Modul 4: Dovednosti a kompetence pracovnic*íků s mládeží ( 1. Jak na aktivní zapojení mládeže, 2. Jak vyhodnotit rizika spojená s prací s mládeží, 3. Příprava mládeže na přechod do dospělosti)

Pro koho je školení určené?


Do pilotážní části projektu hledáme 24 pracovníků*ic s mládeží, kteří mají zájem podpořit vývoj nové vzdělávací platformy a zároveň se vzdělat v oblasti sexuálního vzdělávání, wellbeingu a duševního zdraví u mladých lidí.


Profil účastnice*íka:

 • Osoba pracující s mládeží - profesně či dobrovolně, aktivně pracující s cílovou skupinou (mladí lidé ve věku 16- 29 let) z nichž alespoň část spadá do skupiny sociálně znevýhodněných

 • Má možnost se účastnit celého pilotážního modulu ( tj. 20 hod školení) a splnit potřebné vstupy a výstupy (vyplnit evaluační dotazník)

 • Je motivovaný*á nově nabyté poznatky v následujícím roce implementovat do své práce s mládeží a tyto výstupy na požádání monitorovat

 • Má základní znalost angličtiny (některá výuková videa určená pro samostudium jsou zatím pouze v aj verzi)

Praktické informace


 • Účast na školení a všechny obdržené materiály jsou ZDARMA

 • Náklady na internetové připojení NEJSOU Z PROJEKTU ÚČASTNÍKŮM*ICÍM HRAZENY

 • Účastník*nice, který úspěšně dokončí pilotní školení obdrží Youth Pass, jako doklad o absolvování

 • Online školení proběhne na platformě Zoom. Odkaz na přihlášení Vám přijde do emailu.

 • Program je založený na principech neformálního vzdělávání, interkulturního a inkluzivního učení a lidských práv. Naší snahou je aktivní zapojení všech účastníků, přímá komunikace, sdílení zkušeností. Program je koncipován jako vyvážené spojení teoretických podkladů, workshopu, diskusí a dalších interaktivních metod neformálního vzdělávání.


 • SAVE YOUTH je otevřen všem účastníkům*cím, kteří splňují výše zmíněné požadavky bez ohledu na jejich pohlaví, znevýhodnění, náboženství, sexuální orientaci nebo sociální status.


Jdete do toho s námi?


 • Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění následujícího online dotazníku. Přihlašovat se je možné do 20.8, případně do naplnění kapacity.


 • Své dotazy pište na tento kontakt:

Jana Netíková


fb: Motion Digital EU
0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page