top of page
  • Jana Kyriakou

RESILIENT PRESCHOOLS: Setkání předškolních odbornic k podpoře wellbeingu a duševní odolnosti

Aktualizováno: 1. 4. 2023

V pondělí 3. října 2022 se setkaly předškolní učitelky, ředitelky a zástupkyně vzdělávacího neziskového sektoru k podpoře wellbeingu a duševní odolnosti nejen dětí v předškolním vzdělávání. Akce proběhla v Praze v rámci projektu RESILIENT PRESCHOOLS a byla organizována firmou Motion Digital EU & SEMwell.

Na setkání prezentovala Jana Puri praktickou aplikaci projektu RESILIENT PRESCHOOLS, důležitost práce s nervovým systémem a jeho vliv na posilování celkové odolnosti zejména u pracovníků*ic v pomáhajících profesích. Praktickou ukázkou si účastnice mohly vyzkoušet efekt 10 minutové praxe na jejich pohodu. Jana Puri se také tématem ZMÍRNĚNÍ STRESU A PODPOROU VNITŘNÍHO KLIDU bude věnovat během nadcházejícího veřejného prosincovém workshopu.

Následující přednáška Jany Kyriakou byla o praktickém využití MINDFULNESS VE ŠKOLSTVÍ, ale i v osobní praxi. Jana Kyriakou zmínila i některá data, vycházející z výzkumů ze zahraničí i ČR, která poukazují na pozitivní vliv praxe mindfulness na pedagogy*žky, děti, dospívající i celkové třídní a školní klima. Účastnice si vyzkoušely poklepávání těla, které pomáhá dětem i dospělým k hlubšímu uvědomění těla a k celkovému zpomalení.

Společný den byl ukončen přednáškou Heleny Kurzweilové na téma EMOCE VÍTÁNY. Účastnice zaujala vědomým nasloucháním, prací s emocemi i potřebami. Helena publiku přiblížila koncept Nenásilné komunikace od klinického psychologa Marshalla Rosenberga.

Přeneste se s námi do laskavé atmosféry tohoto dne prostřednictvím fotografií Radima Paluše.
Autorka článku: Jana Puri

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


bottom of page