top of page
  • Jana Kyriakou

Resilient Preschools: První mezinárodní projektový NEWSLETTER

Aktualizováno: 1. 4. 2023


NEWSLETTER

číslo 1 | září 2021 RESILIENT PRESCHOOLS – erasmus+ projekt

NOVINKY Od prosince 2020, začátku projektu RESILIENT PRESCHOOLS, se uskutečnila 3 setkání projektových partnerů. Spolupracujeme s předškolními pedagogy a experty*kami z oblasti předškolního vzdělávání na vytváření příručky, vzdělávacích modulů a online edukačního prostoru (e-learningu) pro vzdělávání učitelů a učitelek!

246 PŘEDŠKOLNÍCH UČITELŮ*LEK … se zčastnilo všech částí předběžného výzkumu RESILIENT PRESCHOOLS, které uskutečnili ve svých zemích projektoví partneří. Další informace o výsledcích tohoto výzkumu naleznete níže v Newsletteru.

NOVÁ PŘÍRUČKA PRO UČITELE*KY Nabízí variace konceptů pozitivní psychologie a modelu PERMA, speciálně přizpůsobené pro předškolní děti. Zdarma ke stažení zde! O PROJEKTU Projekt RESILIENT PRESCHOOLS se zaměřuje na podporu dovedností předškolních učitelů s cílem zvyšovat psychickou odolnost a pohodu u dětí. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+ a je do něj zapojeno 6 organizací z 5 evropských zemí. Cílem spolupráce je vytvořit kvalitní zdroje pro podporu pozitivní kultury v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků.

Celkově se v průběhu všech fází předběžného výzkumu (tzv. IO1 RESILIENT PRESCHOOLS) zúčastnilo 246 předškolních odborníků. Výzkum byl proveden na Kypru, v Řecku, Rumunsku, České republice a Portugalsku, s cílem porozumět současnému stavu předškolního vzdělávání. Byly použity výzkumy od stolu, dále Focus Groups (expertní skupina), rozhovory a dotazníkové šetření. Cílem bylo shromáždit zkušenosti, obavy, příklady dobré praxe a také moudré perly od předškolních pedagogů.


HLAVNÍ ZÁVĚRY: » Předškolní pedagogové, pedagožky i rodiče kladou velký důraz na wellbeing (pohodu) a štěstí dětí, ale dosud bylo učiněno jen několik pokusů o aplikaci pozitivní psychologie a modelu PERMA v předškolním vzdělávání na velmi malých dětech. Proto seznam takových intervencí na úrovni předškolního vzdělávání a této vývojové fáze u dětí výrazně chybí. » To učitelům a učitelkám neumožňuje poskytovat optimální podporu dětem, ani je nepodporuje v profesním postupu. » Předškolní pedagogové a pedagožky se snaží integrovat aktivity související s emočním a sociálním učením, jejich úsilí však není strukturováno formou plánů hodin, ani neexistuje společná linie pro výuku sociálních a emočních dovedností. » Jejich působení a snaha do značné míry závisí na jejich vlastní kreativitě a iniciativě. » Pro učitele a učitelky raného dětství chybí nástroje a zdroje založené na důkazech, které by mohli využít k posílení sociálního a emocionálního vývoje dětí.


VÝSTUPY PROJEKTU: příručka Nabízí variace konceptů pozitivní psychologie a modelu PERMA, speciálně přizpůsobené pro předškolní děti. Zdarma ke stažení zde! výukové materiály Budou dokončené v květnu 2022 a bude zahrnovat cvičení a zdroje přizpůsobené předškolnímu prostředí s s cílem posílit psychickou odolnost u dětí.

e-learning prostor Jednotné kontaktní místo poskytující okamžitý přístup k otevřeným vzdělávacím zdrojům pro podporu pozitivní kultury v předškolních zařízeních! JIŽ BRZY!


PROJEKTOVÝ TÝM:

sledujte nás

@ResilientPreschoolsEuropehttps://resilientpreschools.eu/0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page