top of page
  • Jana Kyriakou

RESILIENT PRESCHOOLS - Předškolní vzdělávání a příklady dobré praxe

Aktualizováno: 1. 4. 2023

Za Českou republiku jsme na posledním mezinárodním setkání v dubnu sdíleli s partnery inspirativní zkušenosti a příklady dobré praxe pro oblast wellbeing v předškolním vzdělávání, které zazněly od účastnic*ků národních online setkání. Sdílení všech partnerů projektu bylo za účelem tvorby wellbeing příruček, které právě realizujeme a budou k dispozici zdarma na připravované platformě.


Co při naší prezentaci za ČR zaznělo?


ZIPPYHO KAMARÁDI - www.zipyhokamaradi.cz - jsou metodiky na podporu duševního zdraví dětí, které slouží k prevenci rozvoje jejich rizikového chování, jako je šikana, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy a další. Metodiky jsou akreditované a určeny pro zaměstnance ve školství. Díky jejich návodu se děti učí pojmenovat své pocity, komunikovat s druhými, najít si přátele, vyrovnat se se ztrátami a změnami. Tyto výukové postupy jsou úspěšně používány řadu let více než ve 30 zemích světa. Původně byly vyvinuty v roce 1998 ve Velké Británii jako prevence sebevražd u dětí. Na základě poznatků psychologie a oblasti duševního zdraví došli tvůrci k závěru, že účinnou prevencí duševních problémů v dospělém věku je posílení zvládacích (tzv. copingových) strategií již v útlém věku a jejich průběžná kultivace a rozvoj. Základní myšlenkou je, že se děti učí vypořádat s každodenními obtížemi.


EMUŠÁCI - www.scio.cz/emusaci - jsou knihy a hračky určené k rozvoji emoční a sociální inteligence u dětí. Hlavními hrdiny příběhů jsou plyšové hračky a jejich menší plyšoví

kamarádi/plyšové kamarádky, kteří*ré představují jednotlivé emoce (žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy nebo opička Pája a blešky). Na hrdiny příběhů čekají různé situace, které jsou typické pro děti v předškolním a mladším školním věku. Hračky pomáhají dítěti pochopit složitý svět emocí, který je pro ně příliš abstraktní.

Proč jsou Emušáci unikátní? Nejenom příběh, ale také otázky a aktivity, které se věnují vždy jedné z emocí, umožňují dětem lépe poznat a pochopit své emoce i emoce ostatních. Je to hračka, která bude aktuální pro děti i rodiče mnoho let, a ke které se dá kdykoli vracet.

  • děti poznávají a pojmenovávají své emoce

  • děti si nacvičí v bezpečném prostředí zvládání svých emocí

  • Emušáci rozvíjí osobnost dětí, jejich sebedůvěru, empatii a sebepřijetí

  • rodičům pomáhají porozumět svým dětem a jejich světu

  • budují důvěru mezi rodiči a jejich dětmi


Cvičení jógy pro děti. V mezinárodní vegetariánské školce Happy Child učí děti jógu, mindfulness a relaxaci. Ředitelka Savitri Braunová, která je sama jógovou instruktorkou, říká, že děti jsou po józe klidnější a o něco déle se soustředí. Vybírá do svého týmu takové učitele*ky, kteří se jógou zabývají. Děti tak „dostávají“ denně cvičení a relaxaci, která podporuje jejich zdravý fyzický i duševní vývoj. Ředitelka také sama poskytuje jako benefit lekce jógy pro své učitele*ky a rodiče k posílení jejich odolnosti i imunity.TERAPEUTICKÉ PANENKY/LOUTKYwww.ekopanenky.cz – zazněly mnohokrát v našich rozhovorech příklady z praxe s terapeutickými loutkami nebo panenkami. Jsou podporou při dramatických hrách, ale i třeba zástupcem abstraktní emoce, nebo konkrétního problému.
APLIKACE TWIGSEE - www.twigsee.com - umožňuje komunikaci mezi školkou a rodiči a je akceptovaná MŠMT ČR. Eviduje se zde kupříkladu docházka, omluvenky, třídnice, fotografie z denních aktivit a další nutnosti k dennímu i strategickému chodu školky.


PORADNÍ KRUHY ( COUNCIL) - Council je prastará forma a současně moderní postup, jehož kořeny nalezneme napříč různorodými kulturami a náboženstvími. Díky councilu získáváme zkušenost a prožitek skutečné komunity. Každý má svůj vlastní dar, příběh ke sdílení, je vyslyšen a tvoří část celku.

Council nabízí způsob komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Dává prostor novým vhledům a porozumění, moudrosti v rozhodování, léčení a jako nástroj nezbytný pro každého, kdo pracuje se skupinami, zaměstnanci, komunitami a právě i dětmi v MŠ, máme odzkoušeno z vlastní praxe :)

Hlavní čtyři záměry, které skupinu nesou poradním kruhem jsou: - mluvíme od srdce - nasloucháme srdcem - mluvíme spontánně - říkáme podstatu (esenci) svého příběhu.

Základní způsob jak používat poradní kruh

Skupina dětí si sedne do kruhu. Kruhové uspořádání vytváří pocit rovnosti a učitelky*é jsou tak také zároveň účastnicemi*íky. Všichni cítí, že jsou „na jedné lodi“. Učitelka*el, který proces vede, zadá jedno téma nebo otázku a pošle po kruhu „mluvící předmět“ (například oblíbená plyšová hračka, kamínek…). Ten pak putuje postupně od člověka k člověku, a kdo chce, může sdílet. Vždy hovoří jen jeden. Každý má prostor, každý je vyslechnut.

I když se nejedná o nový koncept, ale spíše o způsob komunikace, byl v posledních třiceti letech council postupně rozvíjen a zdokonalován v nadaci Ojai, neziskovém vzdělávacím středisku v jižní Kalifornii.

V Čechách se poradním kruhům vycházícím z tradice OJAI Foundation a učení Virginie Coyle a Jacka Zimmermana - The Way of Council věnuje například Helena Kosková. Více se můžete dozvědět na fb skupině: “Poradní kruh CZ/SK - Way of Council” nebo “ Council v Šišce”.

V případě zájmu o uspořádání úvodního workshopu k této metodě nám napište na jana.netikova@motiondigital.eu, rádi Vám zprostředkujeme kontakt s Helenou.Kartičky na pojmenování emocí od paní Ernestovéwww.lucieernestova.cz - také opakovaně zaznívaly v našich průzkumech. Pro výuku vnitřního prožívání používají školky různé pomůcky. „Dětem se učí pojmenovávat, co cítí“, zaznělo od účastnic.Inspirativní myšlenky z našich setkání:


“Učitelé*ky jsou hledači pokladů, v každém hledají něco dobrého.“

“Učitelky*é mají na starosti celý ten malý vesmír. Je to velká výzva.”


Všem účastnicím*kům děkujeme za sdílení a ochotu.


Autor: Jana Huberová a Jana Netíková0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page