top of page
 • Jana Kyriakou

RESILIENT PRESCHOOLS: školení předškolních učitelů*ek v posilování duševního zdraví

Aktualizováno: 1. 4. 2023

Jak probíhalo pilotní školení předškolních učitelů*ek

v posilování duševního zdraví a odolnosti dětí v České Republice?


V průběhu jara a začátkem léta se uskutečnila v pěti zemích EU pilotní školení pro předškolní učitele k podpoře wellbeingu a duševního zdraví dětí. V České republice, Kypru, Portugalsku, Rumunsku a Řecku tak bylo v rámci tohoto projektu RESILIENT PRESCHOOLS proškoleno celkem 280 odbornic*ků na předškolní vzdělávání. Získali tak znalosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie, mindfulness, jógy, sociálně-emočního učení a seberegulace. Veškeré studijní materiály a přes 50 aktivit najdete v češtině ZDARMA zde.

Pilotní školení v Česku organizovalo Motion Digital ve dnech 26. dubna a 11. května a zúčastnilo se jej 39 učitelek, ředitelek, psycholožek, chův a 1 ředitel. Školením provedly dvě zkušené lektorky na oblast wellbeingu, mindfulness, sociálně-emočního učení a jógy Jana Puri (Huberová) a Jana Kyriakou.


Všichni účastníci vytvořili v online prostoru krásnou pozitivně vibrující atmosféru nejen pro učení nových přístupů, ale také pro odpočinek od každodenních povinností a načerpání inspirace pro práci s dětmi i svoji duševní hygienu.


Čestným hostem první den školení byla Doc. Alena Slezáčková, zakladatelka a ředitelka Centra pozitivní psychologie v Brně. Její přednáška 5 klíčů k duševní odolnosti odkryla základní stavební kameny projektu - model PERMA podle Martina Seligmana:


Zkratka PERMA je zkrácení následujících významů, ze kterých vychází jednotlivé MODULY projektu:

 • Positive emotions – Prožívání pozitivních emocí

 • Engagement – Čerpání energie z toho, co ho/ji baví

 • Relationships – Rozvíjení dobrých vztahů

 • Meaningfulness - Budování životního smyslu

 • Accomplishment – Zažívání úspěchu v tom co on/ona dělá

První den školení

Na začátku prvního zážitkového dne pilotního výcviku jsme s účastnicemi*ky na úvod prakticky vyzkoušeli mindfulness cvičení spolu s protažením a vědomým dýcháním. Učiteleky*lé z různých koutů ČR se tak v online prostoru naladily*i na sebe, svůj čas i na téma wellbeingu. Poté byl představen cíl a smysl projektu RESILIENT PRESCHOOLS.


Následovala prezentace Doc. Aleny Slezáčkové o praktickém využití pozitivní psychologie, a poté byla představena eLearningová platforma. Učastnice*íci se krok za krokem seznámili s registrací i jednotlivými moduly. Celý online vzdělávací prostor projektu je přeložen do 5 jazyků, včetně češtiny. Každý modul obsahuje vzdělávací část, kvíz a ZDROJE (Praktický průvodce) ke stažení, kde najdete bohatý zásobník lekcí a aktivit pro děti ve třídě.Odpoledne se pokračovalo s praxí laskavosti. Každý napsal na lísteček v jamboardu, jakou laskavost by rád v nejbližší době projevil. Vyrostl tak krásný laskavý strom a na tvářích byla vidět násobená radost.Poté následovalo praktické cvičení jógy a dechových technik z Modulu 1. Během této části se k některým účastnicím připojily i jejich děti.

V aktivitě „Zajíček Radostníček“ se děti hravým způsobem protahují, prohlubují svůj dech, učí se vědomě vnímat části svého těla. Tato sestava je proložená také krátkým nácvikem relaxace. Pomáhá dětem se správným držením těla, posiluje plíce, kardiovaskulární a nervový systém.

Za pomocí plyšáků, lodičky, polštáře bylo možné si prakticky vyzkoušet dechové cvičení do břicha. Pomůcky pomáhají dětem vnímat dech.

Hra na šťastné včelky (brahmari) je rezonanční cvičení. Za pomocí ukazováčků se jemně uzavřou uši a jemným bzučením jako včeličky, jsou ovlivňována mozková centra a celý nervový systém. Praxe je spíše uklidňující, ale někdo ji používá také pro aktivaci před koncentrací ve třídě.

Samostudium


Mezi 26. dubnem a 11. květnem měli účastníce*i šanci si projít eLearningovou platformu projektu ve formě samostudia a ke každému z 5modulů si stáhnout praktické lekce, které zkoušeli ve svých třídách. Manažerka tohoto projektu Jana Puri nadšeně sledovala aktivitu účastnic*íků, jak přibývaly jejich komentáře ve společné tabulce. Minimálně 31 učitelek*ů vyzkoušelo 2 – 3 aktivity s dětmi ve třídě. Za to jim MOC děkujeme a jen tak dál!


Druhý den školení


V poslední části online školení byly představeny tipy z Příručky (tzv. Toolkitu). Poté zástupkyně školek představily své příklady dobré praxe a zkušenosti s aktivitami z eLearningu: PhDr. Dominika Hofierka Šalamonová ze školy Genius v Praze, Mgr. Miriam Plačková ze školky Rolnička v Liberci, Hedvika Cílková z MŠ Sokolovská v Táboře a další. Jejich inspirace vám přiblížíme v následujícím článku.


Jak účastnice*íci hodnotili školení? Jejich reakce nás dojaly:

 • Jsem nadšená z témat, které sama vidím jako zásadní a praktikujeme v lesní školce. Jsem šťastná, že získávají v evropském prostoru významné místo v praxi. Děkuji za materiály a inspiraci.

 • Mám velmi dobrý pocit z poznání, že odpočinek je stejně důležitý jako podávání výkonů a že i děti se musí učit odpočinku. Moc děkuji, těším se na příště.

 • Naprosto úžasné informace. Jsem za ně velmi vděčná!

 • Velmi příjemné, cítím se protažená. :) U dcery měly úspěch včelky a strom.

 • Zásadní byla pro mě přednáška Doc. Slezáčkové i ostatní propracované teoretické poznatky, které mohu aplikovat do praxe.

 • Příjemné. Dnes jsme cvičili s dětmi podle karet. Teď vím, jak cvičení poskládat. Děkuji!

 • Mockrát děkuji za ucelení informací i za praktická cvičení. Děkuji za energii tohoto setkání na poli pozitivní psychologie vůbec! Cítím vděčnost! Je fajn zažít svou přirozenost v přijímajícím prostředí!

 • Pro mě zamyšlení, že je třeba zpomalit.

 • Příjemné, zajímavé a omlazující.

 • Naplnění, uvolnění, inspirace.

 • Jsem ráda, že se můžu zapojit, už se těším na e-learning a praxi.

 • Přínosné, témata se mi spojila se spoustou dalších podnětů. Děti učíme také jak být lidmi a aby žily svoje lidství. Radostně.

 • Aktivity jsem zkoušela s dětičkami, kterým jsou 2 roky. Velmi mě překvapilo, že spolupracovaly a chtěly cvičení opakovat.

 • Povedl se nám (mě i dětem) Radostníček. Cítili jsme se protažení, uvolnění, to je známka dobrého průběhu.

 • Nadchla mě aktivita PROMĚŇ KRUH na rozvoj kreativity. Děti ve věku 3-7 let postupně sbíraly odvahu k realizaci vlastních nápadů. (Původně byly nejisté, že neznají přesný výsledek). S každým opakováním v průběhu týdne se do práce vrhly s větší a větší samozřejmostí a elánem. Tomu říkám úspěch. ;-)

 • Povedlo se nám zařadit po obědě ve skupině 3-6 soustředěné dýchání, vedenou vizualizaci, která celou skupinu uklidnila. Jedná se o děti, které nechodí po obědě spinkat. Děti to baví, je pro ně zajímavé se dostávat do svého světa. Na závěr si povídáme, co kdo viděl, jaké to bylo. Je to skvělé.

 • Na Radostníčka reagovaly velmi dobře velké i malé děti, spolupracovaly a dožadovaly se opakování, byly spokojené.

 • U nás ve školce jsme aplikovaly s kolegyní Hon za vděčností a optimismem. Děti fotily ve třídě kamarády, věci v prostředí, které jim dělají radost. Byla jsem sama překvapená, jaké krásné fotky z toho vyšly a na co se děti konkrétně zaměřily. :-)

 • Probíráme zrovna téma květiny a včelky – proto jsem si vybrala aktivitu spokojené včelky. Vyzkoušeli jsme si je pod rozkvetlou třešní, když odkvetla děti si našly rozkvetlou jabloň, kam teď sami zaběhnou a zkouší cvičení. Dýchání květiny jsme zkoušeli mezi tulipány. Máme děti od 2 do 7 let a zapojily se všechny. Myslím, že do budoucna tyto aktivity použijeme například k jejich svolání a zklidnění na zahradě.

 • Vybraná aktivita z Průvodce v modulech musí bavit i mě. 😊

 • A mnoho dalších! Moc vám za všechny komentáře děkujeme!


Jak se dostat na eLearningové platformě k více než 50praktickým aktivitám?

 1. NAJEDETE NA WEB PROJEKTU: https://resilientpreschools.eu/cs/

 2. ZAREGISTRUJETE SE

 3. VYBERETE SI ŠKOLICÍ BALÍČEK

 4. VYBERETE SI MODUL

 5. SKROLUJTE DOLŮ NA ZDROJE: Praktický průvodce – lekce & aktivity

V případě dotazů k projektu RESILIENT PRESCHOOLS mě neváhejte kontaktovat: jana.puri@motiondigital.eu


Autorka: Jana Puri (Huberová)

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page