top of page
  • Jana Kyriakou

Pilotní školení ZDARMA: Jak se stát mentorem a mentorovaným

Aktualizováno: 1. 4. 2023

Hledáme mladší (18-30 let) a starší (50+) pracovníky, kteří by měli zájem se vyškolit jako mentoři či mentorovaní a tím podpořit svůj profesionální i osobní růst, zvýšit svou kvalifikaci, znalosti, schopnosti a příležitosti na kariérním poli.
Projekt LearnGen je mezinárodní projekt programu Erasmus+, který je zaměřen na podporu rovných pracovních příležitostí pro věkově starší i mladší zaměstnance. Zaměřuje se na boj proti segregaci, diskriminaci a sociálnímu vyloučení marginalizovaných pracovníků. LearnGen si klade za cíl rozvíjet dovednosti v obou skupinách pracovníků tak, aby se od sebe mohli navzájem učit a tím se stali méně zranitelnými vůči profesionálním výzvám a požadavkům doby.


Na podzim roku 2021 proběhlo první pilotní školení materiálů kurikula mezigeneračního učení pro odborníky a odbornice na HR a další kouče, školitele a školitelky v oblasti práce s lidmi. Vzdělávací materiály jsou nyní dostupné na elearnigové platformě široké a odborné veřejnosti. O průběhu a výstupech prvního pilotního školení si můžete přečíst v našem článku.


Nyní hledáme mladší a starší pracovníky, kteří by měli zájem se vyškolit jako mentoři či mentorovaní a tím podpořit svůj profesionální i osobní růst, zvýšit svou kvalifikaci, znalosti, schopnosti a příležitosti na kariérním poli.


Konkrétně hledáme:


10 mladších účastníků*nic ve věku 18 - 30 let

10 starších účastníků*nic ve věku 50+


Pilotní školení je otevřeno všem bez rozdílu pohlaví, etnické příslušnosti, pracovního či kariérního zaměření, vzdělání, či postavení na pracovním trhu (zda jste v současnosti zaměstnaní nebo ne). Jedinou podmínkou je věk (viz výše). Školení bude probíhat v češtině.


Pilotní školení proběhne ZDARMA. Každý účastník*nice obdrží certifikát o absolvování. Za účast budeme požadovat vyplnění formuláře se zpětnou vazbou na obsah školení a elearninovou platformu, na které budou do budoucna umístěny vzdělávací materiály pro další zájemce a zájemkyně o téma mentoringu.


OBSAH PILOTNÍHO ŠKOLENÍ


Program bude rozdělen do dvou oddělených workshopů - jeden pro skupinu mladších (18-30 let) a druhý pro skupinu starších (50+). Každá skupina se zúčastní 2 bloků kontaktního online školení na platformě ZOOM a samostudia takto:


Online školení na platformě ZOOM:


Skupina mladších (18-30 let):

Blok 1 - školení s lektorkou:

  • ve středu 30. 3. v čase 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 - celkem 5 kontaktních hodin

Skupina starších (50+ let):

Blok 1 - školení s lektorkou:

  • ve čtvrtek 31.3. v čase 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 - celkem 5 kontaktních hodin

Obě skupiny:

Blok 2 - reflexe, hodnocení, diskuse, mezigenerační aktivita:

  • v pátek 1. 4. 9.00 - 11.30 - celkem 2,5 kontaktní a 2,5 hodiny samostatné práce a vyplnění hodnocení

Samostudium


Obě skupiny absolvují samostudium v délce cca 10 h v podobě e-learningu na webové platformě projektu v období 23.3. - 1.4. - časové rozložení samostudia je na individuálním rozhodnutí účastnic a účastníků.


Závaznou podmínkou školení ZDARMA je vyplnění zpětné vazby:

Po dokončení online kontaktního školení a samostudia účastníci*nice vyplní krátký online dotazník se zpětnou vazbou na obsah školení a na uživatelskou kvalitu platformy. Dotazník je třeba vyplnit do 4.4. Certifikát o absolvování školení lze obdržet až po vyplnění tohoto dotazníku.


Obsah školení zahrnuje následující 4 moduly:

Modul 1. Principy a techniky mentoringu a reverzního mentoringu

• Modul 2. Kompetenční rámec pro přenos dovedností

• Modul 3. Mentoringové scénáře pro praxi hraní rolí (role playing)

• Modul 4. Digitální nástroje pro mentoring

Praktické informace

  • Účast na školení a všechny obdržené materiály jsou ZDARMA

  • Náklady na internetové připojení NEJSOU Z PROJEKTU ÚČASTNÍKŮM*ICÍM HRAZENY

  • Online školení proběhne na platformě Zoom. Odkaz na přihlášení Vám přijde do emailu.

Program je založený na principech neformálního vzdělávání, interkulturního a inkluzivního učení a lidských práv. Naší snahou je aktivní zapojení všech účastníků, přímá komunikace, sdílení zkušeností. Program je koncipován jako vyvážené spojení teoretických podkladů, workshopu, diskusí a dalších interaktivních metod neformálního vzdělávání.


Lektorky

Online školením Vás provede koučka a expertka na téma diverzity, inkluze, mezigeneračního učení, mentoringu a reverzního mentoringu v organizacích Margareta Starka a koordinátorka projektu LearnGen za Českou republiku Jana Kyriakou, odbornice na wellbeing, mindfulness, všímavou a respektující komunikaci.Jdete do toho s námi?


Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění následující online přihlášky. Přihlášení je možné do 29.3., případně do naplnění kapacity.


Své dotazy pište na tento kontakt:

Jana Kyriakou

jana.kyriakou@motiondigital.euwww.motion-digital.eu

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page