top of page
  • Jana Kyriakou

Mezigenerační mentoring a vzdělávání na pracovišti

Aktualizováno: 1. 4. 2023

Motion Digital je hrdý partner mezinárodního konsorcia, které společně pracuje na projektu financovaném z EU fondů Erasmus+ s názvem LearnGen: Mezigenerační mentoring a vzdělávání na pracovišti.

Projekt se zaměřuje na řešení problémů ageismu a sociálního vyloučení na pracovišti, na základě evidované předpojatosti, diskriminace a segregace marginalizovaných pracovníků. Jak pro starší pracovníky, tak pro mladé je třeba rozvíjet nezbytné základní dovednosti k tomu, aby se mohli navzájem od sebe učit.

Podle Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) potřebuje 70% pracovníků v EU k plnění svých úkolů alespoň mírné digitální dovednosti. Tyto schopnosti se tak stávají základním kamenem potřebnými pro jejich zaměstnatelnost a kariérní úspěch. To je obzvláště velký problém pro starší zaměstnance (ve věku nad 55 let), kteří čelí diskriminaci v zaměstnání a přístupu ke zboží a službám (podle Eurobarometru z roku 2019 se 40% občanů EU domnívá, že v jejich zemi existuje rozšířená diskriminace na základě věku).


Ve společnosti Motion Digital jsme nadšeni, že se můžeme pustit do tohoto projektu a věříme v pozitivní dopad na naši komunitu. Společně s partnerskými organizacemi vytváříme školení a podpůrné vzdělávací materiály , ke kterým budou mít zdarma přístup mnozí školitelé, personalisté a další manažeři. Snažíme se tak pomoci starším pracovníkům zmenšit jejich generační propast a zároveň i zlepšit dovednosti mladších zaměstnanců ve snaze podpořit mezigenerační učení pro obě skupiny, posílit jejich postavení a zajistit jejich plynulou integraci na pracovišti.


Výstupy projektu:

Školitelé a HR manažeři dostanou zdarma přístup k praktickým materiálům, které si dále budou moci upravit pro potřeby jednotlivých organizací:


1. 18 hodinové kurikulum kombinovaného studia pro mezigenerační vzdělávání


2. 40 hodinové kombinované školení pro zaměstnance vyškolené k tomu, aby se stali mentory


3. E-Learningová platforma se všemi školícími materiály a další otevřené vzdělávací zdroje (OER)
K projektu je vytvořena webová stránka v angličtině, která bude mít již brzy také svou českou verzi.

Novinky o projektu můžete sledovat na webu projektu : https://learngen.eu

Nebo na Facebookové stránce: @learngeneuAutorka: Jana Kyriakou


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page