top of page
  • Jana Kyriakou

Mentoring a reverzní mentoring - pro nebo proti věkové diskriminaci?

Aktualizováno: 1. 4. 2023


Co je to mentoring?

Mentoring je vlastně nesmírně starou, dalo by se říct prvotní formou učení. Většinou je založen na vztahu dvou osob - starší a mladší. Zatímco starší, “mentor”, předává své zkušenosti, kontakty, či pracovní grify, mladší (“mentorovaný”, “učeň”) bedlivě pozoruje, plní drobné pracovní úkoly a především se učí (zdroj: Přírodovědecká fakulta UK).

Dle České asociace mentoringu je mentoring účinný způsob předávání a rozvoje nejen odborných, ale i měkkých dovedností včetně manažerských. Jde o profesionální vztah dvou osob založený na důvěře - mentora a mentee (mentorovaného), kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti a může působit jako průvodce menteeho v daném tématu. Díky přirozenému sdílení znalostí a dovedností, které zpravidla probíhá v praxi na pracovišti, pomáhá mentor nalézt menteemu správný směr či řešení. Tento proces probíhá i obráceně. A zde se setkáváme s pojmem reverzní mentoring (angl. reverse mentoring).


Co je tedy reverzní mentoring?


V kontextu pracoviště to znamená, že je vedoucí pracovník mentorován mladším nebo juniorně postaveným zaměstnancem. Tento koncept zpochybňuje myšlenku tradičního mentoringu (tj. když si starší / zkušenější člověk vezme někoho pod svá křídla) tím, že se zaměřuje na formální vztah za účelem sdílení dovedností a profesionálního rozvoje.

Jaké zkušenosti si mohou různé generace navzájem předávat? Starší zaměstnanci mohou mladší generaci učit měkké a komunikační dovednosti a zkušenosti s vedením týmů. Mladší kolegyně a kolegové mohou naopak přispět svými technologickými dovednostmi včetně využívání sociálních sítí k osobnímu i profesnímu rozvoji jednotlivce i firmy. Reverzní mentoring může podpořit mezigenerační učení na pracovišti a tím i celou firemní kulturu a atmosféru.


A co je mezigenerační učení?

Mezigenerační učení je způsob, jakým se lidé všech věkových skupin mohou učit společně a od sebe navzájem. Mezigenerační učení je důležitou součástí celoživotního vzdělávání, kde různé generace spolupracují na získávání dovedností, hodnot a znalostí. (Evropská mapa mezigeneračního učení).


Reverzní mentoring - potírání či podpora věkové diskriminace?

Pojem reverzní mentoring má i své otazníky. Například autoři článku o reverzním mentoringu z HR zone varují před skrytým biasem, který tento pojem může na pracoviště přinést. Bias rozdělování a vnímání lidí na pracovišti pouze dle jejich věku či seniority. A to by mohlo přispívat k podpoře ageismu (věkové diskriminaci), nikoliv jeho potírání.

Je tedy důležité mentoring či reverzní mentoring uchopit vědomě a správně tak, aby podpořil mezigenerační učení a vzájemnou důvěru mezi všemi zaměstnanci.


Projekt LearnGen vytváří materiály k těmto tématům, ve kterých HR odbornice a odborníci mohou načerpat informace, inspirace a strategie, jak mentoring, reverzní mentoring a mezigenerační učení zavést do své organizace tak, aby se co nejlépe zamezilo věkové diskriminaci a aby byla podpořena inkluze a pozitivní atmosféra a spolupráce všech lidí na pracovišti.

Materiály LearnGen budou pro všechny odbornice a odborníky přístupné na online platformě webu projektu zdarma s finanční podporou Evropské komise.


Zajímá nás Váš odborný názor na připravované materiály!

Pokud se budete chtít zapojit do pilotu připravovaného školení v průběhu září 2021, být mezi prvními, kdo do materiálů nahlédnou a dát nám Vaši expertní zpětnou vazbu, prosíme, kontaktujte nás: jana.kyriakou@motiondigital.eu.


Sledujte web projektu LearnGen a Facebook stránku LearnGenAutorka článku: Jana Kyriakou


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page