top of page
  • Jana Kyriakou

LearnGen: Pozvánka k pilotnímu školení pro HR odborníky*ce

Aktualizováno: 1. 4. 2023


POZVÁNKA KE ŠKOLENÍ ZDARMA


Projekt LearnGen je mezinárodní projekt programu Erasmus+, který je zaměřen na podporu rovných pracovních příležitostí pro věkově starší i mladší zaměstnance. Zaměřuje se na boj proti segregaci, diskriminaci a sociálnímu vyloučení marginalizovaných pracovníků. LearnGen si klade za cíl rozvíjet dovednosti v obou skupinách pracovníků tak, aby se od sebe mohli navzájem učit a tím se stali méně zranitelnými vůči profesionálním výzvám a požadavkům doby.

Během let 2020-2022 vytvoří a poskytne síť mezinárodních partnerských organizací k danému tématu kromě série školení i online prostor, který bude poskytovat vzdělávací nástroje v tématech mezigeneračního vzdělávání, mentoringu a reverzního mentoringu. Tyto materiály boudou ZDARMA přístupné odborníkům a odbornicím na HR a školetelům a školitelkám odborného vzdělávání v této oblasti.

Česká organizace Motion Digital, partnerská strana projektu LearnGen, hledá účastnice a účastníky, kteří by chtěli být součástí pilotního školení a společně tak pomohli vytvořit novou vzdělávací platformu na stránce www.learngen.eu.


Konkrétně hledáme:

Profesionály a profesionálky v oborech HR a Businessu, školitele a školitelky odborného vzdělávání.


OBSAH PILOTNÍHO ŠKOLENÍ

Vybraní účastníci*ice se aktivně zúčastní programu na platformě ZOOM:


v pondělí 4.10. v čase 14.00 - 17.00

a ve středu 6.10. v čase 9.00 - 12.00 h


a absolvují samostudium v délce 5 h v podobě e-learningu na webové platformě projektu v období 1.10. - 8.10. - časové rozložení samostudia je na individuálním rozhodnutí účastnic a účastníků.


Shrnutí struktury školení:

2 x 3 hod kontaktního školení na platformě ZOOM a 5 hod samostudia na platformě (celkem 11 hod).


Závaznou podmínkou školení ZDARMA je vyplnění zpětné vazby:

Po dokončení 11 hod školení účastníci*nice vyplní krátký online dotazník se zpětnou vazbou na obsah školení a na uživatelskou kvalitu platformy. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 9.10.


Obsah školení zahrnuje následujících 6 modulů:

Modul 1. Úvod do mezigeneračního učení

Modul 2. Analýza a identifikace potřeb mezigeneračního učení v organizaci

Modul 3. Návrhy strategií pro manažery, HR profesionály, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy pro snižování ageismu a sociálního vyloučení na pracovišti

Modul 4. Implementace, monitoring a hodnocení výše uvedených strategií

Modul 5. Kurikulum pro mentory a studijní materiály

Modul 6. Implementace, monitoring a hodnocení vzdělávacího programu


Profil účastníka*nice školení:

  • Pracuje v oboru HR nebo businessu a má zájem o téma inkluze a mezigeneračního učení

  • Má možnost se účastnit celého pilotážního modulu (6 hodin online školení a 5 hodin samostudia) a splnit potřebné vstupy a výstupy (vyplnit evaluační dotazník)

  • Je motivovaný*á nově nabyté poznatky v následujícím roce implementovat do své práce v organizacích a tyto výstupy na požádání monitorovat

  • Má základní znalost angličtiny (některá výuková videa určená pro samostudium jsou zatím pouze v aj verzi)

Praktické informace

  • Účast na školení a všechny obdržené materiály jsou ZDARMA

  • Náklady na internetové připojení NEJSOU Z PROJEKTU ÚČASTNÍKŮM*ICÍM HRAZENY

  • Online školení proběhne na platformě Zoom. Odkaz na přihlášení Vám přijde do emailu.

Program je založený na principech neformálního vzdělávání, interkulturního a inkluzivního učení a lidských práv. Naší snahou je aktivní zapojení všech účastníků, přímá komunikace, sdílení zkušeností. Program je koncipován jako vyvážené spojení teoretických podkladů, workshopu, diskusí a dalších interaktivních metod neformálního vzdělávání.


Lektorka

Online školením Vás provede expertka na téma diverzity a mezigeneračního učení v organizacích Margaret Starka.

Margaret má mnohaleté zkušenosti s prací v HR, je mimo jiné certifikovanou koučkou Gallup Global Strength a spoluzakladatelkou organizace BE ID Human, která se zabývá tématy diverzity a inkluze pro HR.


Jdete do toho s námi?

Pokud Vás nabídka zaujala, prosíme o vyplnění následujícího online dotazníku. Přihlášení je možné do 28.9, případně do naplnění kapacity.


Své dotazy pište na tento kontakt:

Jana Kyriakou

jana.kyriakou@motiondigital.euwww.motion-digital.eu
0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page