top of page
  • Jana Kyriakou

Genderově citlivé vzdělávání jako jedna z cest k plně inkluzivnímu školnímu prostředí

Aktualizováno: 1. 4. 2023Se začátkem školního roku se pojí mnoho příprav. A to jak na straně mládeže, jejich rodičů, tak právě i pedagožek*ů či pracovníků*c s mládeží. Ti posledně jmenovaní si ještě minulý týden připravovali osnovy, učební plány. A dost možná někteří z nich, z vás, přemýšleli o tom, jak pojmout tento nový školní rok. Jak se svým studentkám*ům a mládeži obecně přiblížit zase o kousek blíž a jak zařídit, aby pro ně bylo školní prostředí opravdu prostředím bezpečným, podpůrným a podmětným.


V tomto příspěvku chceme představit pojetí inkluzivního vzdělávání, které počítá s užíváním genderově citlivé češtiny a genderově citlivého vzdělávání.


Genderově citlivé vzdělávání a inkluze mají společný cíl - spravedlivé vzdělávání

pro všechny bez ohledu na jejich genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, etnicitu, třídní příslušnost, náboženství či zdravotní „postižení“. Nedávné výzkumy bohužel potvrzují odlišné přístupy k genderové rovnosti. Například vyučující ve školách mají tendenci ke svým studentkám*ům přistupovat na základě stereotypních představ o odlišných schopnostech a dovednostech mezi chlapci a dívkami. Tyto představy pak mládež ovlivňují při volbě jejich budoucího povolání nebo jejich vnímání vlastní role ve světě.


Jak tedy uchopit pojetí spravedlivého, inkluzivního – genderově citlivého školství a jak podporovat samotnou mládež v přemýšlení o genderových rolích?


Doporučujeme hledat odpovědi v článku Jak děti podporovat v přemýšlení o genderových rolích? od Dagmar Krišové, která krom jiného pracuje jako metodička lekcí sexuální výchovy v projektu Žádná tabu před tabulí v organizaci Konsent.

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page