top of page
 • Jana Kyriakou

Aktivismus, aneb jak mládež podpořit v zapojení se do společnosti

Aktualizováno: 1. 4. 2023Děti a mládež jsou budoucností naší společnosti. Jako rodiče i pracovníci s mládeží si přejeme, aby vyrostli ve zdravé, šťastné a úspěšné dospělé, kteří budou žít v dobrém světě a dobrých životních podmínkách. Chceme, aby věděli, kým chtějí jednou být a jak tato přání naplnit. Malé dítě má na otázku “Čím chceš být, až vyrosteš?” často rychlou a jasnou odpověď. Baletkou, požárníkem, učitelkou, nindžou, superhrdinkou, která zachrání svět… Pamatuje si ještě, kým jste chtěli být vy jako děti? Kdo vás uchvátil svými činy? Kdo byl vaším hrdinou či hrdinkou? A o jakém světě jste snili?


Když se na tyto otázky zeptáte dospívajících, už třeba tak jasno nemají. A proto vám dnes chceme nabídnout zamyšlení a inspiraci k tomu, jak je podpořit právě v hledání vlastní osobní vize a mise. Inspirací pro tento článek nám byl zajímavý seminář organizace Off the mat, zaměřený právě na motivaci mladých lidí k aktivismu, kterého se zúčastnila i spoluzakladatelka Motion Digital a odbornice na práci s mládeží, Jana Kyriakou.


Americká nezisková organizace Off the mat, into the world vzdělává lídry z celého světa v tématu sociální spravedlnosti. Je to komunita, která propojuje přístup jógy s udržitelným, vědomým aktivismem jak na jógové podložce, tak mimo ni. Seminář vedla Abby Wills, zkušená odbornice na práci s mládeží, lektorka jógy a jedna ze zakladatelek projektu Shanti Generation. Abby a tým Shanti Generation se věnují sociálně-emočnímu wellbeingu dětí a mládeže pomocí jógy a mindfulness právě s přesahem do podpory mladé generace k aktivní účasti na změnách ve společnosti. Pracují ve školách, v neziskových organizacích, klubech volného času a podobně.


Pár slov o aktivismu

Dle Cambridge Dictionary je definicí aktivismu přímá a veřejně vnímatelná akce, která usiluje o určitý výsledek, obvykle politického či společenského rázu. Pod pojmy aktivismus či aktivisté si lze představit různé demonstrace a zaplněné ulice. Za aktivistické skupiny můžeme však považovat i třeba politické strany, či jiné neziskové organizace. Všechny, kdo se snaží o změnu ve společnosti. V českém protestním prostoru podle Ondřeje Císaře z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy převažují témata jako lidská práva či ochrana životního prostředí. Aktivisté podle jeho názoru nemusí nabízet řešení, jejich úkolem je na problémy poukazovat.


Pod aktivismem nemusíme vnímat tedy jen hlučné demonstrace, které určitě mají své místo ve zviditelňování problémů. Slovo aktivismus hned prozrazuje, že jde hlavně o to, být aktivní. A každý z nás může být svým způsobem aktivní třeba v jednom tématu, které považuje za důležité a ve kterém by chtěl vidět společenskou změnu. Tato aktivita nemusí být tedy velmi hlučná. Může se jednat o drobné akty v rámci rodiny, školy, komunity. Kapka ke kapce vytvoří řeku a pak oceán.


Co aktivismus pohání

Vedle logické a racionální analýzy vědecky nasbíraných dat, které mohou poukazovat například na problémy klimatické změny nebo společenského znevýhodnění a diskriminace určitých skupin, jsou hlavní hnací silou aktivismu emoce. Z lidského a psychologického úhlu neexistuje špatná emoce. Například v tomto kontextu může hněv a rozhořčení nad bezprávím či násilím vůči určitým lidem, zvířatům či planetě být hnací silou právě k akci. Hnací silou k soucitnému a láskyplnému kroku. Laskavost je velmi důležitou ingrediencí aktivismu hlavně pro aktivisty samotné. Zapálení hnané touhou změnit svět k lepšímu může vést k vyhoření či zaslepení. Proto je důležité oheň kompenzovat zastavením, reflexí, vlídností, ochotou vyslechnout si všechny perspektivy a také sebepéčí a sebelaskavostí.


Jóga a aktivismus

Ač se to může jevit jako velmi zvláštní nebo nová myšlenka, jednou cestou k udržitelnému aktivismu jak pro dospělé tak pro mládež může být cesta jógy. Jóga totiž neznamená jen fyzické cvičení asán na podložce. Jde právě o životní filozofii, která ve svých disciplínách kromě cvičení pro zdravé tělo a ducha zahrnuje i morální a etická doporučení žití v respektující společnosti.


Hlavní dvě složky aktivismu jsou tedy ZAPÁLENÍ a LASKAVOST


Jak tedy podpořit a motivovat mládež, aby mohla uskutečňovat právě ty smysluplné změny ve světě, které by zde sama chtěla vidět? Zde je několik nejdůležitějších postřehů ze školení:


Jakožto dospělý a pracovník*ice s mládeží, začněte u sebe. Zkuste si odpovědět na tyto otázky:

 • Proč chcete pracovat s mládeží a podpořit je v aktivní účasti na společenské změně?

 • Co vás ve světě nejvíc trápí?

 • Jaké vám k této práci vyvstávají otázky?

 • Jaké kvality potřebujete k tomu, abyste tuto práci s mládeží mohli dělat? Empatii, trpělivost, smysl pro humor, zvědavost, všímavost, nesouzení, upřímnost…. Co vás ještě napadá?


Dejte si chvíli se zamyslet, zeptejte se v tichosti své intuice a svého srdce. Zapište si své myšlenky a vhledy.


Abby v semináři k tomuto bodu upozorňovala na to, že : “Některé tyto otázky vás přivedou do centra vašeho srdce, do centra bolavého srdce, srazí vás na kolena - a tak hlavní odpovědí na tyto otázky vždy bude vracet se k laskavosti a sebelaskavosti."


Abby přidala i citát pedagoga a aktivisty Dr. Shawn Ginwright:

“Naší prací není jen se objevit a učit. Naší prací je objevit se plně, jako člověk”.


Potřeba respektujícího a empatického prostředí

Důležité je také vytvořit pro mládež i pro sebe prostředí, ve kterém můžete skutečně na společenské změně spolu pracovat. Prostředí, které podpoří v této práci jak mladé, tak vás vedoucí. Nastavte si ve skupině pravidla k bezpečné a respektující komunikaci. V některých nastaveních, kde je mládež k podobným aktivitám přizvána nedobrovolně (třeba v rámci školy), nenuťte nikoho k aktivní účasti na cvičeních a diskusích. Někdy může vnitřní jiskra přeskočit v mladém zmateném člověku z bezpečné pozorovatelské pozice.


Abby nabídla tyto 3 kroky k povzbuzení mládeže k zapojení:

 1. Přijměte je jako celistvé bytosti

 2. Podporujte sebe-prozkoumávání

 3. Pečujte o vztahy a propojení v komunitě


Jaké konkrétní aktivity můžete s mládeží vyzkoušet?

Je důležité podpořit mládež v jejich autonomii a dát jim možnost volby v jaké oblasti společenské změny se chtějí aktivně zapojit. Pomozte jim najít si jedno téma, ve kterém se mohou angažovat na základě svých unikátních talentů a možností. Pro mladé to může být těžké, může je tížit spousta světových problémů a mohou mít spoustu nápadů, ve kterých se lehce ztratí.


Zde je jedno konkrétní cvičení, které můžete s mladými vyzkoušet a které je může posunout blíže k identifikaci jejich cesty aktivismu:


1. Nechte je na kus papíru zapsat jejich myšlenky a odpovědi na tyto otázky:


Jaké moje dovednosti a vášně mi pomůžou na cestě ke změně, kterou chci ve světě vidět? Jinými slovy v čem jsem dobrý*á a co mě baví. Jak mi pomůže:

 • tělo

 • mysl

 • srdce

 • duše


Zde je pár příkladů, kterých se mladí mohou chytit:2. Pokračujte ve cvičení a nechte je zapsat myšlenky a odpovědi na následující otázky:


Jaké mám dostupné zdroje k dispozici, které mi pomohou na této cestě ke změně?

Zdroje vycházející z:

 • mé kultury

 • mé rodiny

 • mé komunity


3. V dalším kroku je můžete vyzvat k vyplnění tohoto pracovního listu, který shrnuje druhy a směry, kterými aktivismus může jít. V tomto cvičení si můžou vybrat, kterým směrem chtějí jít - který nejlépe sedí jejich dovednostem, vášním a zdrojům:
4. Společně pak můžete diskutovat o konkrétnějších tématech a cílech, udělat si průzkum organizací a jednotlivců, kteří se tématu již věnují a nechat se jimi inspirovat ke konkrétním krokům nebo je kontaktovat a zjistit, jak a zda by se mladí mohli připojit.


Autorka: Jana Kyriakou, Motion Digital

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page