top of page
  • Jana Kyriakou

10 způsobů, jak vytvořit bezpečné prostředí pro LGBT+ mládež

Aktualizováno: 1. 4. 2023


Jak pomoci LGBT+ mládeži, aby se ve vašem klubu, kroužku, na vaší akci cítila bezpečně? V tomto článku s Vámi sdílíme 10 způsobů, které Vám mohou pomoci takové bezpečné prostředí vytvořit.Možná si občas pokládáte otázku, jak se s Vámi jako s dospělými pracovnicemi*íky s mládeží mladí lidé s jinou než heterosexuální orientací cítí. Mají ve Vás důvěru, svěřili by se Vám se svou orientací, nebo se obávají zesměšnění? S kolika LGBT+ mladých lidí vlastně pracujete? A záleží na tom, to opravdu vědět? Neměli by se všichni ve skupině, ať už patří do spektra neheterosexuálních nebo necisgenderových identit, cítit přijatí, respektovaní a v bezpečí?


V dnešní době mladí lidé s „coming outem” přicházejí mnohem dříve než v předchozích generacích. Nyní, zejména díky lepší informovanosti a otevřenosti společnosti, umějí někteří mladí lidé svou identitu vyjádřit již na základní škole.


V následujících 10 pravidlech společného soužití nabízíme podněty, které tvoří dobrý základ, o jaký se můžete v případě potřeby opřít. Vytvořit si taková pravidla se svou vlastní skupinou se dobře osvědčuje.10 způsobů, jak vytvořit bezpečné prostředí pro LGBT+ žáky


1. Uvědomujte si genderové stereotypy, ať už u sebe, kolegů nebo ve skupině a vědomě se stereotypy a předsudky pracujte.


2. Dejte mládeži najevo, že váš klub je skutečně inkluzivním prostředím. Společně můžete vytvořit například symbol nebo plakát, který vyvěsíte ve společných prostorách.


3. Nastavte nulovou toleranci pro xenofobní či homofobní chování vedoucí k diskriminaci a šikaně. I při sebemenší nemístné narážce na téma LGBT+ dejte jasně najevo, že toto chování není vítané.


4. Mějte ve svém klubu dostupné materiály s LGBT+ tematikou. Využít můžete letáčky, knihy, časopisy.


5. Zařaďte témata LGBT+ do projektů s mládeží. Využít můžete kromě materiálů z webu Safe Youth také například videa z portálu ČT EDU, z webu organizace Trans*parent nebo z programu F*ÉRA brněnské organizace Nesehnutí.


6. Zvažujte, jaká slova volíte. Zkuste omezit používání generického maskulina a využívejte spíš genderově citlivý jazyk.


7. Podpořte ty, kteří Vám s důvěrou přiznali svou LGBT+ orientaci. Naslouchejte jim. Jako Vaši první reakci zkuste použít respektující a citlivé otázky typu: „Děkuji, že ses mi svěřil*a, vážím si toho. Jak se teď cítíš? Jaký z toho všeho máš pocit? Jak tě mohu podpořit? Cítíš se na to, říct to i ostatním? Jak si přeješ být teď oslovován*a?” Pokud si však přejí zůstat nějakou dobou v anonymitě, respektujte jejich přání na soukromí.


8. Používejte oslovení a osobní zájmena o jaké Vás požádá mladý člověk identifikující se jako trans nebo nebinární. Počkejte s tím však, dokud Vás o to sám nepožádá.


9. Mějte k dispozici vhodné zdroje a technologie, na které můžete nejen LGBT+ mládež odkázat. Užitečný je odkaz na organizaci S barvou ven, kde je možné obrátit se na poradnu jak pro mládež, tak pro rodiče. Sdružení STUD je dalším odkazem, kde můžete najít například přehled občanských sdružení, jiných organizací a neformálních spolků, které se věnují činnosti ve prospěch sexuálních menšin. Nebo platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu Proud.


10. Při oslovování rodičů berte v potaz možnost homosexuálních či nebinárních párů. Stejně tak mějte na zřeteli, že rodiče LGBT+ mládeže zatím nemusí být s orientací a genderem svého dítěte seznámeni nebo tuto informaci ještě zcela nepřijali.Zdroj inspirace: MADRONE, Kelly Huegel. 12 Ways to Make Your Classroom Safe for LGBTQ Students.

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page