top of page
Kopie návrhu Kopie návrhu Růžový Fotka Květina Post na Facebook.png

WELLBEING
VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH

Nabízíme

on-line a prezenční kurzy a konzultace podporující wellbeing učitelek, učitelů a dětí a mládeže ve školách a školkách

buďte všímaví -
učte všímavě - učte všímavost

(Kevin Hawkins)

Vyberte si
z následujících balíčků

WELLBEING PRO PEDAGOGY*ŽKY A DALŠÍ PRACOVNÍKY*CE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

TeenGirlCamp1.JPG

Pokud pečujeme o naši pohodu a duševní zdraví, jsme největší inspirací pro děti a mládež, kterou učíme. 

SEZNÁMENÍ S MINDFULNESS

 

2 h workshop

 

 

 

 

Jednoduché seznámení s principy rozvíjení mindfulness (všímavosti) jako podpory sociálně-emočního učení a wellbeingu (životní pohody).

UČÍM VŠÍMAVĚ
workshop

 

8 hod (jeden celý den nebo dva dny po 4 hodinách)

 

 

 

Vyučující se seznámí s tím:

 • Jak může praxe mindfulness podpořit jejich pedagogické kompetence

 • Jak si v učitelské profesi uvědomovat sami sebe a pracovat s emocemi a myšlenkami

 • Jak rozvíjet empatii v komunikaci s dětmi, kolegy, kolegyněmi a rodiči

MINDFULNESS 
8týdenní výcvik

MBSR

 

20 hodin rozložených do 8 setkání v délce cca 3 hodiny. Mezi 6. a 7. setkáním je čtyřhodinová společná praxe.

Osmitýdenní trénink MBSR (z angl. Mindfulness-Based Stress Reduction) je nejznámější a nejvíce rozšířený program rozvíjení životní spokojenosti, vnitřního klidu a rovnováhy prostřednictvím mindfulness.

WELLBEING JAKO TEAMBUILDING

 

 

délka dle dohody

 

 

 

 

 

Podpora celkové pohody pro posílení týmu a týmové spolupráce. Vytvoříme vám wellbeing balíček na míru.

WELLBEING PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ 

Smíchov.jpg

KURZ
MINDFULNESS VE TŘÍDĚ
(pro různé věkové kategorie 4-19 let)

Kurz má 3 části:

1. Úvod
2h 

Úvodní školení pro pedagogy*žky, pracovníky s dětmi, mládeží a zaměstnance. 

+

2. Lekce se studenty ve třídách

30 - 45min

Práce přímo s dětmi a mládeží ve třídě, které se účastní i učitelé*ky a tím mohou zažít a sledovat  vedení mindfulness cvičení
(1 - 5 lekcí)

+

3. Závěr
2h

Závěrečné školení a praxe pro pedagogy*žky, pracovníky s dětmi, mládeží a zaměstnance
 

ZKLIDNĚNÍ STRESU

 

Workshop pro mládež

(11 - 19 let)

 

 

1.5 - 2 h 
 


Mládež se dozví:

 

 Co se děje v našem mozku a těle, když jsme ve stresu.


Jak regulovat náročné emoce.


Jak se zklidnit před testem a jak posilovat vnitřní klid
 

BODY-IMAGE A SEBEÚCTA
Workshop pro mládež (11-19 let)

 

 

1.5 - 2 h
 

Diskuse a cvičení na  téma body-image a body-shaming.


Jak se o těle a vzhledu vyjadřujeme a jak tento pohled a vyjadřování ovlivňují naši psychiku, pocit sebehodnoty i sebevědomí.


Co dělat a jak mluvit o těle a jak si k tělu a vytvořit přátelský vztah.

JÓGA VE ŠKOLE


(různé věkové kategorie 4-19 let)

 

 

30 - 90 min
Lekce

Obsah, délku a počet lekcí jógy upravíme dle vašich potřeb a přání.
 

PODPORA DUŠEVNÍ POHODY DĚTÍ,  MLÁDEŽE, ZAMĚSTNANCŮ 
-
ŠKOLENÍ NEBO WORKSHOP NA MÍRU 
 

GeniusZaver10(1).jpg

Vytvoříme školení nebo workshop s osobní praxí dle Vašich potřeb

Proč je wellbeing důležitý ve školách, školkách a v práci s mládeží?

Sociálně-emoční učení se stalo základním elementem všeobecného vzdělávání na celém světě. Wellbeing dítěte je základnou k akademickému učení. Mindfulness praxe může být přínosem pro děti každého věku a v každé vývojové fázi. Dle relevantních výzkumů praxe mindfulness u dětí:

 • Zlepšuje sociální a komunikační dovednosti

 • Posiluje sebekontrolu

 • Snižuje úzkosti

 • Snižuje stres

 • Zvyšuje dobrou náladu

 • Zlepšuje imunitu

 • Zlepšuje soustředění

 • Zvyšuje duševní odolnost (Burke, 2010; Greenberg & Harris, 2011; Hooker & Fodor, 2014).

Integrovaná praxe mindfulness a relaxační cvičení s dětmi ukázaly významné snížení úzkosti, chování ADHD, depresí a somatické tísně. (Weare, 2012)

Učitelky a učitelé jsou klíčem k wellbeingu a akademickému úspěchu našich dětí. Naší misí je podporovat učitele*ky v jejich náročné profesi a pomáhat jim v osobním i profesním růstu. Povzbuzujeme a pomáháme jim v péči o své zdraví, v prevenci syndromu vyhoření a v dalším vzdělávání v oblasti wellbeingu a budování své fyzické i duševní kapacity tak, aby mohli co nejlépe podpořit děti ve své třídě. Naše kurzy a konzultace pomohou učitelkám a učitelům:

 • Porozumět konceptům a přínosům praxí rozvíjejících mindfulness (všímavost) a duševní odolnost

 • Zažít přímé efekty konkrétních wellbeingových cvičení

 • Získat konkrétní tipy a cvičení na rozvoj mindfulness a odolnosti, které budou moci praktikovat s dětmi ve třídě

 • Získat konkrétní tipy a cvičení ke své vlastní praxi v soukromém životě a tím podpořit svůj vlastní wellbeing

 • Porozumět tomu, jak rozvíjení mindfulness může pozitivně ovlivnit duševní, emoční a sociální zdraví 

 

 

 

REFERENCE

Během února a března 2022 proběhlo na půdě GENIUS mateřské školy mindfulness školení pod vedením dvou lektorek z organizace SEMwell & Motion Digital , Jany Kyriakou a Jany Puri (Huberové).  Velice oceňuji především strukturu školení, která byla rozdělena na tři části. 

První část sloužila k představení mindfulness, kdy nás obě lektorky zasvětily do tématu nejen teoreticky ale i prakticky. Měli jsme možnost si vyzkoušet některá cvičení, projít si doporučenou literaturu atd.

Jany se nás aktivně ptaly na naše vjemy a  pocity. Této zpětné vazby si velice cením. 

Druhá část byla více praktická. Praxe mindfulness byla předvedena při práci se skupinou dětí. Pedagogové měli možnost vidět, jak na jednotlivá cvičení děti reagují, jak jim je podat a vysvětlit. Tato část byla pro mnoho členů z našeho týmu velice přínosná. Bylo skvělé vidět obě lektorky v "akci" a to jak u dětí z mateřské, tak ze i ze základní školy. Během školení s Janou Kyriakou byli mladší děti MŠ více aktivní, upovídané. Jana skvěle dokázala na jejich poznámky reagovat a začlenit je do lekce. Druhá lektorka, Jana Puri (Huberová) dokázala nadchnout pro mindfulness naše studenty ze základní školy. 

Poslední část byla opět určena pro pedagogy. Při závěrečném školení byl vyčleněn velký prostor na problematiku zvládání stresu, zpětnou vazbu, nápady a dotazy.  Každá z lektorek  měla lehce odlišný přístup, dohromady tvoří skvělý tým, který obohatil svými znalostmi všechny členy našeho týmu. 

Petra Langerová, ředitelka MŠ a vzdělávání

Více o školení mindfulness ve škole a školce GENIUS včetně fotografií najdete v článku na webu školky ZDE

A koukněte se i na video z jedné lekce s dětmi:

bottom of page